Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dětská skupina při ZŠ Žamberk, Nádražní 743

Vážení rodiče, zákonní zástupci, opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu byla určena Základní škola Žamberk, Nádražní 743, jako škola k vykonávání péče o děti a mládež, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče.
Opatřením hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 29. prosince 2020, č. j. KrÚ 94960/2020, byla určena Základní škola Žamberk, Nádražní 743, jako škola k vykonávání péče o děti a mládež, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Od 4. ledna 2021 je rozšířena skupina zaměstnanců, jejichž dětem bude zajišťována péče.

Komu je tedy skupina na ZŠ Nádražní 743 určena? Péče bude zajišťována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou: zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, příslušníci ozbrojených sil, pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení. Nově také zaměstnanci Úřadu práce ČR, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy ČR, zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřských škol, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
• Věk dětí od 3 do 10 let.
• Místo: školní družina při Základní škole Žamberk, Nádražní 743, zvonek Družina 1.
• Doba provozu: pondělí až pátek od 7:00 do 16:00 hodin.
• Další podmínky: přijímáme pouze zdravé děti, které nemají projevy respirační ani jiné infekce, které se v předchozích 14 dnech nevrátily z rizikových zemí či jim nebylo nařízeno karanténní opatření.
• Stravování – svačina vlastní, pitný režim a oběd bude zajištěn.
• Nutnost objednání služby nejdéle den předem do 16:00 hodin. Kontaktní osoba Mgr. Roman Pospíšil, tel. č.: 737 100 228, zspospisil@seznam.cz.
• Zákonný zástupce vyplní přihlášku při předání dítěte do dětské skupiny.
Opatření hejtmana je účinné od 4. ledna 2021.
Škodová Monika, Mgr. | dne 04.01.2021
Ke stažení:

Dokument: opatření hejtmana | soubor: 46695.pdf | velikost: 0.38 MB   - opatření hejtmana
Dokument: usnesení vlády | soubor: 46696.pdf | velikost: 0.05 MB   - usnesení vlády
DS