Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Informace k otevření očkovacího místa v Žamberku

Dovolte, abychom vás v souladu s očkovací strategií Pardubického kraje informovali o otevření očkovacího místa při zdravotnickém zařízení Pardubického kraje - Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk.
Nově vzniklé očkovací místo je zřízeno v přízemí budovy LDN a na jeho přípravě se vedle odborného léčebného ústavu podílelo i město Žamberk, jako obec s rozšířenou působností. Očkovací místo je v provozu od 29. března 2021.

Základní údaje k očkovacímu místu:
• Provozní doba očkovacího místa je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. s polední přestávkou 30 minut, očkovací se otevře nejdříve 10-15 minut před začátkem provozní doby.
• Personální obsazení je tvořeno 1 lékařem, 2 zdravotními sestrami a 2 administrativními pracovníky.
• Parkování bude zajištěno v areálu OLÚ na hlavním parkovišti, pro osoby se ztíženým pohybem pak přímo u budovy LDN. Parkování v areálu Albertina je možné jen na vyhrazených místech pro očkované osoby. Z důvodu nedostatku parkovacích míst je doporučeno využít i kapacitu parkoviště mimo areál Albertina, např. před společností VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o. v ulici Albertova, které je vzdáleno 500 m od očkovacího místa.
• Kapacita očkování je počítána zpočátku na 400 osob týdně s následným navýšením až na 800 osob týdně.
• Při pohybu v areálu OLÚ prosíme dbejte pokynů odpovědných osob a strážníků městské policie.
• Vzhledem k omezené kapacitě očkovacího místa a parkovacích míst v areálu OLÚ je nutné, aby registrované osoby k očkování přicházely maximálně 10 minut před časem rezervace, ne dříve.

Informace k očkovacímu místu jsou zveřejněny na webových stránkách OLÚ Albertinum - viz odkaz níže.
Škodová Monika, Mgr. | dne 19.03.2021
očmočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místoočkovací místo