Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Vážení občané, děkujeme za vaše hlasy, kterými jste podpořili projekty v rámci participativního rozpočtu Náš Žamberk

O vaše hlasy se v 1. ročníku participativního rozpočtu města ucházely celkem čtyři projekty a vzhledem k jejich finanční (ne)náročnosti byly hned tři z nich vybrány k možné realizaci.
Odbor majetku a investic tak může zahájit přípravy těchto tří projektů, které budou zahrnuty v návrhu rozpočtu města na rok 2022.Stěžejní bude tedy schválení navržené částky 800 tisíc Kč zastupitelstvem města, poté zahájíme konzultace s autory návrhů. O dalším vývoji vás budeme informovat.

A jaké jsou tedy výsledky hlasování?
1. Pódium na Pěší zóně - 55 hlasů, odhadovaná cena do 300 000 Kč
2. Veřejná otužovna u Divoké Orlice v Žamberku - 40 hlasů, odhadovaná cena 80 000 Kč
3. Obnova pumpy a pítka na Masarykově náměstí včetně ochrany před znečištěním - 35 hlasů, odhadovaná cena do 300 000 Kč
Jediným projektem, který zůstal kvůli finančnímu limitu "pod čarou", je Zelená brána do města - nová zeleň u kruhové křižovatky s 29 hlasy. Zároveň napjatě čekáme, zda budou odhadované ceny jednotlivých návrhů odpovídat realitě roku 2022.
Protože se jedná o první ročník participativního rozpočtu, přinášíme také zajímavosti o průběhu hlasování. Své hlasy pro jednotlivé projekty dalo v období od 11. října do 30. listopadu celkem 121 respondentů, 52 % hlasujících byli muži a 48 % tvořily ženy. 96 hlasujících využilo aplikaci Mobilní Rozhlas a 25 osob hlasovalo pomocí e-mailu či listinného formuláře.
Děkujeme všem, kdo projevili aktivitu při navrhování investičních akcí i při hlasování o nich!
Škodová Monika, Mgr. | dne 14.01.2022
pódium na Pěší zóněOtužovnaObnova pumpy a pítka