Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích – povinnosti řidiče

Vážení spoluobčané, vážení řidiči,

dle ustanovení § 5 odstavec 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je řidič povinen:
dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči:
- dětem,
- osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
- osobám těžce zdravotně postiženým,
- zvířatům,

brát ohled:
- na vozidlo přepravující děti,
- řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu
- na výcvikové vozidlo označené podle prováděcího právního předpisu.

Řidiči, zde prosím o zvýšenou opatrnost vůči všem výše uvedeným.
V neposlední řadě Vás prosím jménem zkušebního komisaře o ohleduplnost a trpělivost vůči žadatelům o řidičské oprávnění ve výcvikovém vozidle autoškoly.
Štrup Ivo, Bc. | dne 03.10.2019
Výcvikové vozidlo autoškolyVýcvikové vozidlo autoškoly