Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Cena města Žamberka 2019

Již devátým rokem jsou při příležitosti oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu udělovány Ceny města Žamberka významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a propagaci města. Letos se předávání Cen města skuteční ve středu 23. října od 18 hodin v Divišově divadle.
Ocenění bude letos uděleno paní Haně Sklenkové za dlouholetou spolupráci s městem Žamberkem a Městským muzeem Žamberk v oblasti výtvarné fotografie, za reprezentování města na výstavách v České republice i zahraničí, za dlouhodobou podporu pěveckého sboru Viola a též za obětavost, pracovitost a stálý životní optimismus; panu Břetislavu Havlovi za dlouholeté členství v žamberském Sokolu, jehož je starostou, za práci s dětmi, mládeží i dospělými v oblasti sportu, za vzorné vedení oddílu stolního tenisu, za výchovu úspěšných sportovců a významnou propagaci města; Jiřímu Šmokovi in memoriam za dlouholeté členství ve Sboru dobrovolných hasičů Žamberk, jehož byl velitelem, starostou a místostarostou, za významný podíl na vzniku hasičského muzea v Žamberku, za obětavost, pracovitost a aktivitu v hasičském sboru i mimo něj.
V předsálí divadla bude k vidění výstava z fotosoutěže na téma Sakrální a historické památky v Žamberku. Slavnostní večer doplní vystoupení žáků ZUŠ Petra Ebena Žamberk a na závěr, od 19 hodin, koncert skupiny Za5! z Vyškova.
Jak předávání Ceny města, tak i koncert souboru Za5! je možné navštívit i samostatně, veškerý program je zdarma a místenky je možné si rezervovat v kanceláři nebo na pokladně Divišova divadla!
Škodová Monika, Mgr. | dne 10.10.2019
plakát Cena městakoncert za5soubor Za5