Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Investice města - Aquapark

Nerezový dětský bazének, projekt rekonstrukce hlavních bazénů a brouzdališť.
Nerezový dětský bazének
Začátkem května byla dokončena rekonstrukce dětského bazénku. V původním bazénku byl povrch z folie, která již dosloužila a musela být opakovaně nákladně opravována, což vyžadovalo i vypouštění a opětovné napouštění vody. Rekonstrukce spočívala ve výměně pláště za protiskluzovou nerezovou vanu, instalaci nových rozvodů dnových odběrů a přívodních trysek spojených s úpravnou vody a souvisejícími úpravami okolních ploch. Součástí díla je i nové vytápění bazénku tepelným čerpadlem.
Investiční náklady:
dodávka a montáž bazénu, rozvody, stavební práce: 1.512.863 Kč; úprava vytápění: 142.977 Kč

Projekt rekonstrukce hlavních bazénů a brouzdališť
Začátkem května byla podepsána smlouva o dílo s vítězným zhotovitelem projektové dokumentace. Bazény byly před napuštěním geodeticky zaměřeny a práce na projektu zahájeny. Předmětem dokumentace je vyložení van bazénů a brouzdališť protiskluzovými nerezovými vanami, modernizace všech stávajících rozvodů a technologie bazénů vč. podvodního osvětlení a navazující stavební práce a úpravy ploch. Zvolená technologie bude navržena s ohledem na zajištění moderního, funkčního a energeticky úsporného provozu, bazény zůstanou v původním tvaru a budou vyložením jen minimálně zmenšeny. Projektant připraví i budoucí doplnění bazénů o relaxační a herní prvky (masážní lehátka, 2 až 3 vodní atrakce pro děti) a případný ohřev relaxační části bazénu. Projekt bude dokončen po prázdninách a ke konci letošního roku bychom rádi vysoutěžili zhotovitele pro realizaci díla s termínem dokončení před příští sezónou.
Náklady na projektovou dokumentaci: 360.580 Kč

Ing. Lenka Fránková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování (REUP)
Škodová Monika, Mgr. | dne 13.06.2019
stav před rekonstrukcístav před rekonstrukcírekonstrukcerekonstrukcerekonstrukcezkouška funkčnosti, nové rozvodybazének připravený na sezónubazének připravený na sezónu