Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Informace o rozpočtu a investicích města Žamberk pro rok 2014.

S přebytkem 17 milionů začíná město Žamberk rok 2014. Velkou část těchto peněz tvoří loňské příjmy z nového rozpočtového určení daní, které město neutratilo. Tyto peníze pomohou městu rozjet nebo dokončit několik větších investičních akcí.
První z nich je dokončení revitalizace základní školy , Nádražní 743 ( horní ) za sedm a půl milionu. Ta zahrnuje zateplení a výměnu všech oken a dveří v budově. „Letos nám na škole zbývá dokončit práce za zhruba pět milionů, aby škola byla se vším všudy dokončena".

Velké investice budou směřovány do rekonstrukce chodníků a cest. První by měla být kompletní rekonstrukce takzvané Poplužní cesty, na níž se bude podílet i obec Helvíkovice, město od loňského roku řeší získání souhlasu se stavebním povolením od vlastníka pozemku pod komunikací. Tato silnice slouží jako příjezdová k letišti a do průmyslové zóny, v níž jsou dnes dvě firmy. Jedna vyrábí krmné směsi pro zvířata a druhá zpracovává dřevo. Město počítá s investicí přes dva miliony korun za úsek v délce 400 metrů silnice, další kilometr komunikace financuje Pozemkový úřad.

Další velkou investiční akcí, na níž se bude město podílet, bude oprava silnice II/312 od bývalé mlékárny po kruhový objezd v Žamberku. Pardubický kraj na ní kompletně vymění povrch, město plánuje rekonstrukci chodníku od kruhového objezdu ulicí Klostermanova, včetně vybudování nového veřejného osvětlení ." Na opravu chodníků plánujeme dva miliony, osvětlení jeden milion. Hotovo by mělo být do konce letošního roku".

Podobně to bude provedeno při opravě Nádražní ulice, jejíž rekonstrukce bude zahájena ke konci letošního roku, nebo na začátku roku 2015. "U silnice, která vede od bývalé mlékárny kolem železničního nádraží až k Penny Marketu, vybudujeme chodníky za dva miliony a do rekonstrukce veřejného osvětlení investujeme milion korun". Při té příležitosti město plánuje opravu přednádražního prostoru. Tam budou financovány úpravy a přechody, přestože město Žamberk není vlastníkem pozemků ani budovy nádraží. „Zvláštností už z historie je, že nádraží Žamberk leží na katastru obce Dlouhoňovice. Městu Žamberk tam nepatří nic kromě nápisu města".

Další z velkých letošních investičních akcí v Žamberku bude společná oprava opěrné zdi na silnici I/11 v lokalitě pod židovským hřbitovem před Benzinou při výjezdu na Ostravu. První etapa opravy byla dokončena v roce 2006 a město se zavázalo rozhodnutím zastupitelstva, že po dokončení opravy opěrnou zeď převezmeme. V měsíci dubnu by mělo Ředitelství silnic a dálnic začít s rekonstrukcí a kompletní výměnou povrchu asfaltu a opěrné zdi v řádech desítek milionů. Město v rámci této stavby provede rekonstrukci veřejného osvětlení a úpravy kanalizace ve výši jeden a půl milionu korun.
Jiří Dytrt.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 31.03.2014