Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mládežnické projekty EKOLOGICKÉ - pro rok 2014

Zájemci o příspěvek z rozpočtu města Žamberk na podporu činností dětí a mládeže v oblasti životního prostředí, zaměřené především na nakládání s odpady, mohou již podávat žádosti na rok 2014.
Město Žamberk přijímá žádosti o příspěvky do 31. ledna 2014. Program ekologických projektů je určen především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže do 26 let. Je zaměřen na oblast nakládání s odpady, a to na realizaci vzdělávacích a informačních programů, pořádání tématických přednášek, soutěží ve sběru obalů, vydávání osvětových tiskovin (plakátů, letáků, brožur apod.) určených občanům města, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití obalových odpadů, systému třídění, sběru a využívání komunálního odpadu. Z mládežnických projektů – ekologických lze také financovat nákup tématických didaktických her a pomůcek, časopisů, odborných publikací a informačních programů v oblasti odpadů a jejich třídění, nákup nádob na sběr obalových odpadů apod.

O formulář žádosti (přihlášky) lze požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz , případně ji lze získat na www.zamberk.cz, sekce Portál občana, Formuláře – Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE).

Vyúčtování příspěvku poskytnutého z rozpočtu města na rok 2013 se odevzdávají do 15. prosince 2013. Formulář je možné také získat na www.zamberk.cz, Formuláře – odbor životního prostředí a zemědělství.
Hovádková Alena, Ing. | dne 06.12.2013