Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Žamberk získal další dotaci

Město Žamberk bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 7 na projekt Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu při Mateřské škole Čtyřlístek.
Státní fond Životního prostředí ČR poskytne městu dotaci z fondů Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 90% plánovaných výdajů, tj. cca 1,2 milionu korun.

Dětské hřiště bude vybudováno v severní části rozlehlé zahrady MŠ Čtyřlístek, která má charakter lesoparku. V roce 2014 proběhne přeměna venkovních prostor tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání a výchově. Dojde k modelaci terénu, výsadbě dalších stromů a keřů, umístění nových herních prvků z přírodních materiálů (např. lanový pavouk, lanové hnízdečko, pískoviště s pískovnou), dále budou vyrobeny kruhové lavičky kolem stromů s přenosnými stolky jako venkovní třída, bude vybudováno jezírko, mlhoviště, bludiště z ptačího zobu, poznávací hmatový chodník, bylinková spirála a další prvky.

Projekt mohl vzniknout díky aktivní podpoře pana starosty Jiřího Dytrta a intenzivní spolupráci paní ředitelky MŠ Ivy Pražákové, která věnovala nemalé úsilí plánování a přípravě konečné podoby hřiště. Zájmem mateřské školy je: „Dostat přírodu do zahrady a děti do přírody.“ Celkový koncept má u dětí probudit zájem o pozorování přírodních procesů na základě aktivního přístupu a osobní zkušenosti, pozitivně ovlivnit smyslové vnímání, motorické dovednosti , kreativitu, estetické, sociální a ekologické cítění.

Realizací projektu bude v Mateřské škole Čtyřlístek vybudováno jedno z nejkrásnějších přírodních hřišť při MŠ v našem regionu. Paním učitelkám přejeme trpělivost během výstavby a dětem radost a hezké zážitky v jejich nové „venkovní třídě“.

Mgr. Šárka Strnadová
Manažerka dotací
Borovičková Kamila, Bc. | dne 01.11.2013
Ke stažení:

Dokument: Hřiště 1 | soubor: 05273aa83d7230.pdf | velikost: 1.16 MB   - Hřiště 1
Dokument: Hřiště 2 | soubor: 05273aa8d9fc18.pdf | velikost: 1.64 MB   - Hřiště 2
Dokument: Hřiště 3 | soubor: 05273aa995d8af.pdf | velikost: 0.77 MB   - Hřiště 3