Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Tisková zpráva z jednání VH Sdružení obcí Orlicko dne 26.3.2013

Dne 26.3.2013 se v obci Těchonín konala letošní první Valná hromada Sdružení obcí Orlicko.
Předseda v úvodu informoval členy VH o naplňování jím avizovaných změn, když tou zásadní byla změna systému servisu sdružení, kdy došlo k centralizaci výkonu těchto činností pod jednu střechu. Manažera sdružení RNDr. Antonína Fialu doplnila účetní a administrativní pracovnice paní Simona Dudková.

Valná hromada projednala řadu důležitých bodů a především schválila rozpočet Orlicka na rok 2013 v celkové výši přes 11 mil.Kč. Rozpočet Orlicka je pokryt vedle dotačních prostředků na realizaci některých projektů zejména řádnými a mimořádnými příspěvky členských obcí.

Valná hromada Orlicka schválila a projednala zcela nový systém příspěvků členským obcím na pořádání různých kulturních, sportovních a jiných společenských akcí při významných výročích v obci. Orlicko na tyto aktivity každoročně vyčlení z rozpočtu částku 50 tis.Kč.

V neposlední řadě se valná hromada seznámila s řadou projektů, které bude Orlicko realizovat v tomto roce. K nejzajímavějším patří :

1) Provoz lyžařské běžecké oblasti Buková hora – Suchý vrch spočívající ve strojové úpravě lyžařských stop včetně provozu Informačního centra na Červenovodském sedle
2) Projekt Malé památky Orlicka jehož předmětem je již deset let postupná oprava malých památek - kapliček, soch, křížků atd. v regionu Orlicka
3) Studie protipovodňových a protierozních opatření v regionu Orlicka jejímž cílem je stanovení konkrétních ohrožení sídel Orlicka vlivem povodní a záplav a navržení způsobu odstranění těchto hrozeb
4) Dovybavení cyklotras a cyklostezek Orlicka, když obsahem projektu je vybudování cykloodpočívadla v Letohradě na Václavském náměstí a vybudování odpočívadla a zahradnické úpravy u cyklostezky Králíky – Červená Voda
5) Společný nákup elektrické energie a plynu ve spolupráci s regionem Lanškrounsko na komoditní burze

Orlicko nezapomíná ani na svou propagaci a v letošním roce spatří světlo světa nové DVD o Orlicku a jeho obcích a DVD zaměřené na turistiku na koních.

Významnou aktivitou je hledání společných úspor (připravovaný společný nákup elektrické energie a plynu na komoditní burze), ale také např. rozšíření servisu a pomoci starostům, kdy své prezentace v rámci Valné hromady uskutečnily a své služby nabídly firmy zabývající se mapovými portály a zástupce pojišťovacího makléře, který přítomným nabídl možnost prověření stávajících pojistných smluv obcí s vyhodnocením případných rizik a nedostatků.

Petr Fiala, předseda Orlicka
Borovičková Kamila, Bc. | dne 02.04.2013