Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Dotační program Ministerstva kultury ČR pro rok 2013

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje na základě svých rozpočtových možností pro rok 2013 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ dále jen (ORP).
Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Ministerstvo kultury České republiky stanovilo pro rok 2013 pro správní území ORP Žamberk celkovou výši finanční kvóty 378.000 Kč.

Žádosti pro podporu z tohoto programu spolu se všemi povinnými přílohami přijímá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, v termínu do 30.04.2013

Potřebné informace, zásady a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Ministerstva kultury České republiky (viz. odkaz):
Cviková Jana, Ing. | dne 11.03.2013