Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mládežnické projekty EKOLOGICKÉ - rozdělení financí 2013

Rada města projednala na svém zasedání 14. března 2013 rozdělení finančních prostředků z kapitoly rozpočtu města „Mládežnické projekty ekologické“, které budou tématicky směřovány do oblasti odpadového hospodářství.
Statutárním zástupcům jednotlivých spolků a organizací budou v následujících dnech odesílány k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku. Teprve poté jim budou schválené finanční prostředky převedeny na účet.

Na mládežnické projekty ekologické bude v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit v letošním roce rozděleno jednotlivým žadatelům z rozpočtu města Žamberk celkem 50 tis. Kč. Výše přidělených financí je nejen odrazem kvality zpracovaného projektu, zaměřeného především na nakládání s odpady, ale i splnění podmínek „Pravidel“, správné a včasné podání žádosti, podíl spolufinancování žadatele a také počet osob, které se projektu zúčastní.

Žadatel / Příspěvek v Kč
1. Český svaz ochránců přírody, ZO Žamberk / 10.000,-
2. Sportovní klub Žamberk, odd.rychl.kanoistiky / 2.000,-
3. Mateřská škola SLUNÍČKO / 7.000,-
4. Obč. sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk / 4.000,-
5. Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK / 9.000,-
6. Sdružení Maturitas / 5.000,-
7. Občanské sdružení CEMA / 6.000,-
8. ZŠ Žamberk, Nádražní 743 / 3.000,-
9. ZŠ Žamberk, 28.října 581 / 2.000,-
10. Obč. sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk / 2.000,-

Žádáme příjemce příspěvků, aby dbali na podmínky stanovené smlouvou, neboť spolu s přijetím příspěvku se zavazují, že např. i vhodným způsobem budou prezentovat činnost spolku, příp. informovat o využití příspěvku (v Žamberských listech, na internetu apod.), aby i žamberská veřejnost mohla mít přehled, jaká činnost a s jakými výsledky je z městských peněz podporována.
Hovádková Alena, Ing. | dne 21.03.2013