Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Zpráva Betlém, Polsko

Tak jsme se konečně dočkali !
Toto byla asi první slova většiny obyvatel žamberských lokalit Betlém a Polsko na konci měsíce října, kdy byla dokončena dlouhotrvající investice v podobě vybudování kanalizačního řádu s návaznou opravou povrchu komunikace, na kterou se čekalo mnoho dlouhých let. Někteří z pamětníků hovoří o délce až 30 let. Takže: ANO, konečně jsme se dočkali !!!.

Bylo dokončeno dílo v celkové hodnotě cca 33 mil. Kč s DPH, přičemž v souběhu byla realizována příprava rekonstrukce veřejného osvětlení, které po dokončení dosáhne výše investice cca 4.5 mil. Kč. Nyní se hledá vhodný dotační titul pro realizaci osazení stožáry VO.

Investice do kanalizace byla ve výši téměř 28.8 mil. Kč, z toho cca 12,8 mil. Kč byla dotace (2,6 mil Kč od Pardubického kraje a 10,2 mil. Kč poskytlo ministerstvo zemědělství), zbylé prostředky ve výši 16 mil. Kč byly vlastní zdroje hlavního investora - společnosti VAK Žamberk, v.o.s. ve formě úvěru a z vlastních prostředků. Město Žamberk se podílelo na opravě povrchů všech komunikací částkou ve výši 4,2 mil. Kč.

Za realizaci díla tak patří poděkování investorům VAK Žamberk v.o.s. a Městu Žamberk, zhotovitelským firmám VAKSTAV s.r.o., Jablonné nad Orlicí a TS ŽAMBERK s.r.o.. Velké poděkování patří zejména všem obyvatelů lokalit Betlém a Polsko za dlouholetou trpělivost se stavem komunikací v místech jejich bydliště.

A na závěr ještě jedno důležité upozornění všem obyvatelům a návštěvníkům těchto okrajových částí města. I přes nově opravené povrchy komunikací bude ve vyznačených úsecích platit dosavadní povolená rychlost tj. 30 km/h, neboť se na uvedených cestách pohybuje značné množství chodců i cyklistů. Městská policie bude v této oblasti vyvíjet důraznou kontrolní činnost.
Za odbor REÚP
Ing. Vladimír Fabián
Borovičková Kamila, Bc. | dne 07.12.2012
BetlémBetlém, Polsko