Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje

Město Žamberk vyhlašuje dle „Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje – SAM 3218“
“ II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje“.

Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje


do 10. října 2012 do 12:00 hodin


Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním odboru MěÚ v Žamberku u pí. Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře.
Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz.vyhláška).
Výběrová komise jmenovaná radou města po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček.
O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. O výsledku budou žadatelé písemně informováni.
Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk.

Půjčky se poskytují na:

* obnovu střechy starší 10 let,
* zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
* vybudování vodovodní přípojky k domu,
* vybudování kanalizační přípojky ke stávajícímu domu a její napojení do veřejné kanalizace,
* zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci,
* dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě,
* obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí,
* zateplení obvodového pláště domu,
* vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena,
* rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě,
* vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou,
* koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel.

Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů půjčky do maximální výše 150.000 Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše 250.000 Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše půjčky pro vlastníky obytných domů s více byty je 2.500.000 Kč.
Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše 100.000 Kč.

Úrokové sazby jsou: 3% p.a. v případě půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizaci
bytového fondu, jestliže vzniká nový byt
4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu
4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem
0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů:
max. 4 roky v případě poskytnutí půjčky ve výši do 50.000,- Kč
max. 5 let v případě poskytnutí půjčky na koupi bytu oprávněným nájemcem
max. 7 let v případě poskytnutí půjčky ve výši nad 50.000,- Kč
max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad 50.000,- Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt.
Tato lhůta počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o půjčce stanoven jako poslední termín čerpání půjčky.

Bližší informace podá: Hana Matějíčková tel. 465 670 324

Matějíčková Hana | dne 26.09.2012
Ke stažení:

Dokument: II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje | soubor: 05062bf167abea.doc | velikost: 0.03 MB   - II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
Dokument: II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje | soubor: 05062bf2375fdd.pdf | velikost: 0.03 MB   - II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje