Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ozvěny akordeonového setkání v Žamberku

Ve dnech 27. 9. – 1. 10 2012 se v Žamberku uskutečnilo mezinárodní setkání akordeonistů nazvané „ Akordeon – orchester – workshop 2012“ s podtitulem „ Hudba jako společná řeč evropské mládeže“.
Dovolte mi připojit pár poznámek. Sjelo se celkem 45 hudebníků ze čtyř evropských zemí. Nejvíc bylo Němců a Čechů, menší byly skupiny Francouzů a Rusů. Hráči byli převážně mladého věku, nejmladšímu bylo 13 let, nejstarší účastník z Francie však oslavil už 92. narozeniny!
Přijeli ve čtvrtek 27. 9., hned ten den se zkoušelo. V pátek ráno byla celá skupina účastna milého slavnostního přijetí na radnici, kde je pozdravil starosta Jiří Dytrt a kde proběhl také krátký seminář na téma „soužití Čechů a Němců v oblasti Sudet dříve, dnes a v budoucnu“. Jedním ze smyslů celého projektu bylo totiž přivést mladé lidi k uvědomění důležitosti evropské spolupráce a připomenout jim také křivdy minulosti. Zbytek dne a sobotní dopoledne zasvětili hudebníci zkoušení. Bylo potřeba co nejlépe připravit program na dva koncerty.
První shlédlo 29. 9. v podvečer téměř vyprodané Divišovo divadlo. Následovaly přídavky, volání bravo a několikanásobný potlesk vestoje. Stěžejní roli sehrál dirigent Alexandr Flory, který s klidem a citem pro detail připravil celý repertoár plný zejména soudobých populárních skladeb.
Druhý koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově sledovalo a prožívalo přes 500 diváků, kteří spolu s místem konání vytvořili neopakovatelnou duchovní atmosféru. Proto se vše z připraveného repertoáru podařilo a mělo navíc nový, i trochu mimohudební rozměr. Díky pochopení patera Suchára a jeho spolupracovníků bylo možné přivést na místo dřívějších tragédií mladé Němce, Rusy, Francouze a Čechy a nechat je prožít chvíli společného souznění.
Za to, že se vše vydařilo, vděčíme nejen Česko-německému fondu budoucnosti, městu Žamberk, ale i všem ubytovatelům, stravovatelům a organizátorům. Musím vyzvednout stěžejní roli učitelky Evy Steffkové a jejího pomocníka Jaroslava Rendla, za veškerou pomoc děkuji i ostatním učitelůmZUŠ Petra Ebena Žamberk.
Děkuji všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom tuto rozsáhlou akci nezaplatili. Byli jimi: MUDr, Martin Skřiček, ing. Jiří Dostál, ing. Eva Tobišková, RNDr. Jana Schlöglová, ing. Jan Štěpánek Jaroslav Kalous, firma Nábytek Kosařovi, Jiří Ráb a firma Kandela, firmy DOBY CONSTEP.s.r.o., Šmídl s.r.o., ZEZ Silko s.r.o. a Dibaq.
A na závěr jedno osobní vyznání. Účastnila jsem se již mnoha podobných setkání dechařů nebo akordeonistů. Ale zdejší atmosféra a zejména hojná návštěva obou koncertů a závěrečné ovace překonaly očekávání. A tak mám pocit, že jsme udělali mnoho pro propagaci Žamberka i České republiky a zároveň pro evropskou myšlenku. A za to chci upřímně poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu!

Hana Chvátilová
Faltusová Zuzana | dne 09.10.2012
Mezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistůMezinárodní setkání akordeonistů