Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Místní poplatek za kom. odpad

Dne 30.04.2012 končí 1. splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů!
Dne 30.4. KONČÍ PRVNÍ SPLATNOST!!!

Poplatek pro rok 2012 činí 500 Kč na 1 osobu a rok, osoby starší 70 let mají 50 % snížení.

Poplatek můžete uhradit:
• v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masar. nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru – místní poplatky, č.dv. 201, a to v úřední dny:

Pracovní doba:
Po 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
St 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
Čt 8.00 – 11.00 hod.

V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den.

• pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č. 465 670 325.

Splatnost poplatku:
- 1/2 poplatku – 30.4.
- 2/2 poplatku – 31.8.

Pokud uplyne den splatnosti, a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!


Za den platby se považuje

1) u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně, nebo

2) u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.
Dytrtova Iveta | dne 13.04.2012