Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Recyklací starých spotřebičů město Žamberk přispělo k ochraně životního prostředí

V roce 2011 odevzdali naši občané k recyklaci 613 televizí a 250 monitorů a 5 859 kg drobných elektrozařízení.
Občané města Žamberk již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL s.r.o., která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany vytříděných elektrozařízení.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města Žamberk v loňském roce vytřídili 613 televizí, 250 monitorů a 5 859 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 273 MWh elektřiny, 12 627 litrů ropy, 1 218 m 3 vody a 11 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 61 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 240 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životní prostředí, zaslouží velký dík.

ASEKOL s.r.o.
Hovádková Alena, Ing. | dne 24.04.2012
Ke stažení:

Dokument: Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011 | soubor: 04f9693b9118d7.pdf | velikost: 0.57 MB   - Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011