Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Co jsme připravili pro rok 2010 návštěvníkům expozic žamberského muzea?

Vážení návštěvníci,
muzejní sezonu roku 2010 otevíráme již 18. dubna. Rádi bychom Vás informovali o tom, že během čtyř měsíců doznaly muzejní expozice dílčích proměn a byly obohaceny o vzácné kusy nábytku z dílny Františka Rouse st., obrazy s regionální tematikou i unikátní sklářské práce.
Pro milovníky archeologie máme jedno překvapení, od letošního roku bude zapůjčen bohatě zdobený náramek dokladující život lidí doby bronzové, pochází z lokality dosud nespojované s podobnými nálezy a prozradíme v tuto chvíli jen to, že jde o území velmi blízko Žamberku.
Také pro rok 2010 jsme připravili bohatou nabídku výstav a doprovodných programů, věříme, že si z ní vybere každý, jsou zařazeny výstavy výtvarného umění, uměleckých řemesel, etnograficky zaměřené výstavy, přednášky čerpající z regionální historie i výstavy, které se vracejí k tradičním svátkům roku a zvykosloví.

Pro ty, kteří by očekávali, že se muzea věnují pouze dávné historii a jsou vzdálena prezentaci současného umění, máme příznivé zprávy. Také letos je do doprovodného programu zařazena módní přehlídka, vystoupení skupiny historického šermu, svým uměním nás přijdou potěšit divadelníci a kaskadéři a budeme moci obdivovat rovněž umění tanečníků různých národností a žánrů. Také hudebníci nabídnou to nejlepší ze své produkce. Zprostředkujeme také umění našich tvůrců naučně - populárních filmových dokumentů a nevynecháme ani autentická vyprávění pamětníků i živá setkání s autory beletristický zpracovaných svědectví.

Již 18. dubna Vás zveme na výstavu obrazů malíře snových krajin a zátiší Jana Čiháka (*1940), motivy pro své obrazy nachází na českomoravském pomezí, výběr motivů svědčí o jeho touze nacházet a předávat harmonii. Na květen pro Vás připravujeme dvě přednášky, kterými si připomeneme 65. výročí ukončení II. světové války, která fatálně ovlivnila dějiny 20. století všech zemí a národů světa. První z nich přinese vzpomínky pana Jaroslava Kytlice na období ukrývání Jana Hostovského, který měl být internován do koncentračního tábora, kde většina jeho nejbližších zahynula jako oběť holocaustu, druhou přednáškou Střípky z dějin opevnění se spolu s JUDr. Pavlem Slezákem vrátíme k období budování příhraničních opevnění na Adamu, v blízkosti Českých Petrovic a Mladkova.

18. květen je Dnem muzeí, jako každý rok, bude mít žamberské muzeum volný vstup. Tento den si budou moci naši návštěvníci prohlédnout dokument z cyklu pořadů „ 72 jmen českých dějin“ věnovaný V. P. Divišovi. Naše žáky a studenty přesvědčíme, že se vyplatí zajímat se o regionální historii. Návštěvníci všech věkových kategorií budou moci během Dne muzeí prověřit své znalosti v poznávání sbírkových předmětů včetně určení jejich poslání.

Od 22. května budou vůbec poprvé v muzeu prezentována nově zrestaurovaná velkoplošná plátna s hudebními motivy, která vytvářela výtvarnou výzdobu hudebního sálu žamberského zámku, výstava nese podtitul Příběh pláten s výjevy z oper a divadelních her. Na závěr měsíce května zveme návštěvníky všech věkových kategorií netradičně ve večerních hodinách na již IV. Žamberskou muzejní noc. Také v letošním roce na Vás čeká nejedno překvapení. V roce 2010 pořádáme již X. jubilejní ročník Svátků dřeva, opět si připomeneme magické kouzlo a neuvěřitelnou tvárnost dřeva. V letošním roce bude vůbec poprvé předcházet těmto svátkům Sochařské sympozium, v němž poměří své síly čtyři sochaři, kteří budou vytvářet podle vlastních návrhů plastiky, které se stanou trvalou výzdobou Žamberka. Během Svátků dřeva si budete moci vyzkoušet dílčí úkony při výrobě drobných dárků nebo získat základní průpravu při pletení ozdob, výrobě šperků nebo kompletování ptačích budek. Prostřednictvím soutěže „Dřevohrátky“ mohou děti, studenti i dospělí uplatnit své dovednosti ve výrobě předmětu ze dřeva. Těšit se můžete na setkání s našimi vystavovateli a bude pro vás připraven také atraktivní doprovodný program, vystoupí tanečníci i hudebníci ZUŠ P. Ebena, naše pozvání přijmou členové divadelního spolku Diviš, taneční skupina Pouštní růže, svým koncertem obohatí program Corále, skupiny Štvanci a Balestra, jedinečné šou předvede pan Václav Obr z Čech pod Kosířem, sběratel a restaurátor historických kočárů.

U příležitosti 120. výročí narození sochaře a řezbáře Josefa Kubíčka pořádá žamberské muzeum výstavu plastik a dřevorytů autora, který si základy řezbářského umění osvojil v dílně Josefa Rouse v Žamberku. Tato výstava bude zahájena 25. června.

Žamberk je velmi těsně spjat s uměleckou knižní vazbou, na tradici tohoto uměleckého řemeslu zde navázal Jiří Fogl, který představí své práce od 4. září na výstavě Kniha jako umělecké dílo.

Víceoborové, především výtvarné výstavy, pro Vás připravujeme na říjen a listopad. Na. IV. ročníku Výtvarného Žamberka se představí více než desítka výtvarníků. Své obrazy. šperky, textilní doplňky a suché vazby společně vystaví autorky Zuzka Žváčková, Anička Srovnalová a Mirka Duspivová. Některé šperky a módní doplňky budou prezentovány přímo na tělech půvabných manekýn.

Věříme, že také předvánoční chvíle prožijeme společně. Budeme se totiž věnovat vánočním dobrotám, tak jak byly po staletí připravovány na Štědrovečerní a vánoční stůl. Potěšilo by nás, kdybychom od Vás získali recept na přípravu jídla nebo cukroví, které si v rodině k této příležitosti předáváte z generace na generaci. Pokud byste chtěli obohatit vernisáž výstavy jeho recepturou a případně i ukázkou, velmi tuto aktivitu uvítáme. Prezentovány budou opět betlémy a vše co k Vánocům neodmyslitelně patří.

Také v roce 2010 budeme věřit, že přesto, že volné chvíle jsou pro většinu z nás velkou vzácností, rozhodnete se je prožít právě s námi.

Vstupujeme do sezony s magickým číslem „ 99“, rádi bychom, abyste spolu s námi prožívali radost z nádherných předmětů, které donátoři s láskou věnovali k poctě Žamberka. Skláníme se před uměním našich předků a obdivujeme, jaké hodnoty vytvořili, třebaže žili často velmi skromně. Rádi bychom pro další generace zachovali fenomén lidové i umělecké potence Žamberska a věrně dokumentovali čím Žamberk žil v průběhu mnoha století. Vnímavý návštěvník nemůže přehlédnout, jak významným kulturním i hospodářským centrem Žamberk historicky byl a jaké ambice dalšího rozvoje nese. Přijďte se pokochat a potěšit, vezměte do muzea své přátele i známé. Těšíme se na Vás.

PhDr. Marie Otavová
Kalous Petr | dne 31.03.2010
Jan Čikák - Krajinomalby a zátišíJaroslav KytlicDomek Prokopa DivišePříběhy pláten s výjevy z oper a divedelních her Žamberská muzejní noc - Šermířské sdružení BalestraSvátky dřeva - Pavel ŠpeldaJiří FoglVýtvarný ŽamberkVýtvarný ŽamberkTvorba Zuzany ŽváčkovéVánoční výstavaVánoční výstava