Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Daň z nemovitosti na rok 2012

Upozornění Finančního úřadu Žamberk na změny týkající se daně z nemovitosti.
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2011 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitostí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31.1.2012.

Nové ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí stanoví povinnost podat do 31.1.2012 daňové přiznání na zpevněné plochy určené k podnikání, evidované v katastru nemovitostí jako pozemek zastavěná plocha a nádvoří.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši min. 500 Kč ( dle § 250 zákona č.280/2009 Sb. )

Neodkládejte tedy podání přiznání a využijte k podání daň. přiznání lednové úřední dny pondělí a středa od 8-17 hodin, od 16. do 31. ledna i ostatní dny od 8-15 hodin.

Daňové tiskopisy jsou k dispozici na finančním úřadě ,
informace k elektronickému podání naleznete na http://adisepo.mfcr.cz.

Kontakt:
Finanční úřad v Žamberku, Pionýrů 1360, PSČ 564 01
tel.: 465 678 111
e-mail: podatelna@zam.hk.ds.mfcr.cz
Vanický Zdeněk | dne 11.01.2012