Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Vyhlášení soutěže ve sběru pro školy

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2010/2011
4.ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku.

Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou v příloze tohoto článku, případně lze o ně požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz
nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Měú Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítávat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách pořadatele www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech.

V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2010/2011, do 17.června 2010 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánkou na slavnostní předání cen. Do 30.června 2011 budou předány výhercům soutěžní ceny.
Hovádková Alena, Ing. | dne 01.09.2010
Ke stažení:

Dokument: Pravidla | soubor: 04c7e3ae7c4ba4.pdf | velikost: 0.04 MB   - Pravidla
Dokument: Přihláška | soubor: 04c7e3b0c4a52a.doc | velikost: 0.03 MB   - Přihláška
Dokument: Přrihláška | soubor: 04c7e42c5c920d.pdf | velikost: 0.03 MB   - Přrihláška
Dokument: Seznam elektrozařízení | soubor: 04c7e42f4de2e1.pdf | velikost: 0.33 MB   - Seznam elektrozařízení