Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Startuje příjem žádostí o dotace v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo příjem žádostí pro dotační titul "Cestování dostupné všem".
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo příjem žádostí pro dotační titul "Cestování dostupné všem", který je součástí "Národního programu podpory cestovního ruchu".

„Tento program má pomoci ve zvyšování kvality domácího cestovního ruchu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Prvním cílem podpory jsou rekonstrukce a budování odpočívadel, hygienických zařízení a dalších zařízení sloužících k lepšímu komfortu pěších tras, naučných stezek a cyklotras. Druhým pak je přiblížení turisticky zajímavých míst pomocí ekologicky šetrné místní dopravy, anebo pomoc při budování orientačního systému, který je uzpůsoben i sluchově, či zrakově handicapovaným.

Podpora je poskytována formou dotace maximálně ve výši 50 % výdajů a je určena podnikatelským subjektům. Podprogram je součást Národního programu podpory cestovního ruchu. Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům.Bližší podrobnosti viz. odkaz na webové stránky mmr
Strnadová Šárka, Mgr. | dne 14.04.2011