Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Cestování dětí do Chorvatska

Informace k cestování dětí do Chorvatska
Na základě informací získaných z ministerstva zahraničních věcí je povinen nezletilý občan cestující do Chorvatska bez zákonného zástupce, a to i v doprovodu prarodičů, s vlastním cestovním dokladem mít písemný souhlas zákonného zástupce. Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem. Formulář tohoto písemného souhlasu lze najít na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz v části „Cestujeme do zahraničí - Aktuální doporučení a varování – Chorvatsko“.
V případě, že matka nebo otec, kteří dávají zmíněný písemný souhlas nebo sami nezletilého občana ČR doprovází při cestě do Chorvatska, mají odlišné příjmení než doprovázené dítě, je nutné při kontrole na hranici předložit oddací list rodiče a rodný list dítěte, které není nutné překládat.
Ve věci cestování nezletilého dítěte do Chorvatska v doprovodu rozvedeného rodiče platí, že oba rodiče jsou zákonnými zástupci dítěte a není potřebné dávat zmíněný písemný souhlas druhým rodičem. Totéž se týká i nesezdaných rodičů dítěte.
V případě cestování pěstounů s nezletilým dítětem, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, postačí na hranici předložit soudní rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, které není nutné překládat.
V případě pobytů nezletilých občanů ČR pořádaných jako kulturní a sportovní akce a školní výlety je organizátor povinen předložit na hranici jmenný seznam účastníků. Text jmenného seznamu je nutné přeložit do angličtiny nebo chorvatštiny (nemusí být ověřený překlad). Podpis organizátora nemusí být ověřen, je však požadováno razítko organizátora.
Informaci k cestování nezletilých občanů ČR bez zákonného zástupce i obecnou informaci pro cesty do Chorvatska naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz v části „Cestujeme do zahraničí - Vstup a pobyt v cizích státech – Evropa – Chorvatsko – Základní informace pro cestování“.
Vzhledem k tomu, že forma vstupu a pobytu na území cizího státu je výhradně v kompetenci tohoto státu, doporučuji Vám případné další nejasnosti konzultovat přímo na konzulárním oddělení Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze na adrese: Praha 6, V Průhledu 9 – tel: 233 340 479, 233 355 695, 233 355 247.
Řeháčková Petra, Ing. | dne 25.06.2008
Ke stažení:

Dokument: Informace | soubor: 0486220b71797b.doc | velikost: 0.03 MB   - Informace