Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Soutěž ve sběru

2.ročník Soutěže ve sběru druhotných surovin

Město Žamberk vyhlašuje pro školní rok 2008/2009 2.ročník soutěže ve sběru druhotných surovin pro školy, předškolní zařízení a speciální školy, které mají sídlo v Žamberku.
Cílem soutěže je vychovat děti k třídění odpadu zavedením trvalého systému separování ve školách, zajistit aktivní účast většího počtu obyvatel i domácností na třídění, zvýšit množství separovaného odpadu ve městě a snížit množství využitelných složek odpadu ukládaných bez využití na skládku.

Děti ze škol mohou sbírat papír, nápojové kartony a použité drobné elektrospotřebiče.

Podrobná pravidla soutěže i přihláška jsou zveřejněny na www.zamberk.cz , případně lze o ně požádat na e-mailu: a.hovadkova@muzbk.cz , nebo získat na Odboru životního prostředí a zemědělství (ŽPZE) Měú Žamberk.

V průběhu soutěže bude vedena evidence množství nasbíraných druhotných surovin (papíru, nápojových kartonů a použitých drobných elektrospotřebičů). Nasbírané množství se bude během soutěže připočítat škole k jejím předešlým dosaženým výsledkům. Tato evidence bude každý měsíc aktualizovaná a bude přístupná na internetových stránkách pořadatele www.zamberk.cz. Průběžné výsledky budou také zveřejňovány v Žamberských listech.

V celkem čtyřech kategoriích budou pro děti ze žamberských škol připraveny hodnotné ceny.

Soutěž bude probíhat celý školní rok 2008/2009 a do 19.června 2009 budou vyhlášeny a zveřejněny celkové výsledky soutěže a školy obdrží případnou pozvánkou na slavnostní předání cen. Do 30.června 2009 budou předány výhercům soutěžní ceny.

Soutěž v kategorii sběru elektrozařízení bude podpořena finančními prostředky z Fondu ASEKOL. Město Žamberk získalo na základě grantového řízení od společnosti ASEKOL s.r.o. 15 000,- Kč.


Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková
Hovádková Alena, Ing. | dne 01.09.2008
Ke stažení:

Dokument: Vyhlášení soutěže | soubor: 048bc0e7fc93c6.pdf | velikost: 0.02 MB   - Vyhlášení soutěže
Dokument: Pravidla soutěže | soubor: 048bc0ea54d402.pdf | velikost: 0.03 MB   - Pravidla soutěže
Dokument: Přihláška | soubor: 048bc0eea01c2f.pdf | velikost: 0.02 MB   - Přihláška
Dokument: Přihláška | soubor: 048bc0f2bdd5bc.doc | velikost: 0.02 MB   - Přihláška
Dokument: Seznam elektrozařízení | soubor: 048bc0f5422d9b.pdf | velikost: 0.33 MB   - Seznam elektrozařízení