Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Sdělení Ministerstva ŽP - ochrana vodních zdrojů

V souvislosti s dokončením aktualizace evidence ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) a pásem hygienické ochrany (PHO) žádá Ministerstvo životního prostředí všechny uživatele, jejichž vodní zdroj vody je chráněn institutem OPVZ nebo PHO, o kontrolu souladu
zákresu vymezení ochranných pásem v aktualizované mapové vrstvě s obsahem platných dokumentů vymezení ochranného pásma, které vlastní.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze a rovněž na úřední desce města.
Svitáková Olga | dne 03.04.2018
Ke stažení:

Dokument: Sdělení MV | soubor: 37055.pdf | velikost: 0.22 MB   - Sdělení MV