Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zahájili další kolo tzv. kotlíkových dotací. S podporou Evropské unie plánují vyplatit na dotacích na nové kotle až 9 miliard korun.
Pokud používáte starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, budete jej muset do roku 2022 vyměnit. Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a jednotlivé kraje teď majitelům neekologických kotlů instalovaných v rodinných domech nabízejí možnost, jak při výměně kotle ušetřit. Podle typu kotle a lokality, v níž žijete, můžete získat dotaci až 85 % ceny kotle, jeho instalace a úpravy otopné soustavy (až 127.500,- Kč).

Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními.

Termín zahájení příjmu žádostí o dotaci je 27. ledna 2016.

Podrobné informace najdete na webových stránkách:

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
http://www.opzp.cz
https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/


Marcela Pokorná
referentka na úseku ochrany ovzduší

Pokorná Marcela | dne 15.01.2016