Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje schválila „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018“. Jeho součástí je i Program 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji.
V rámci podporované oblasti je možno žádat v rámci tří podprogramů:
A) stavební obnova kulturních památek
B) restaurování kulturních památek a jejich součástí
C) zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru, např. obnova božích muk, kapliček, křížků apod.

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A) a jednu žádost do podprogramu B).

Žádosti lze na základě programu podávat pouze osobně na Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování (budova radnice, Masarykovo nám. 166, Žamberk, 1. patro, dveře č. 206), ve lhůtě od 03.01.2018 do 31.01.2018.

Potřebné informace, podmínky a příslušné formuláře najdete na internetových stránkách Pardubického kraje (viz odkaz níže), důležité je pročíst úplné znění dotačního Programu 3: https://www.pardubickykraj.cz/granty-a-programove-dotace-probihajici-pk-v-oblasti-kultury-a-pamatkove-pece/93803/

Bc. Karel Formánek, referent památkové péče
Škodová Monika, Mgr. | dne 12.12.2017