Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Recyklace oleje

Lidé v Žamberku třídí i použitý fritovací olej. Pro tento účel je od roku 2015 rozmístěno ve městě 12 sběrných nádob. Ve spolupráci se společností EKO-PF s.r.o. bylo v loňském roce z těchto zelených plastových nádob odvezeno celkem 333 kg olejů. Do září 2017 občané Žamberka separovali 434 kg olejů.
Vysmažené potravinářské oleje a tuky by se neměly vlévat do toalet a dřezů domácností, hrozí totiž, že se odpady časem zanesou. To se nejčastěji děje v přečerpávacích jímkách a nádržích. Třídění použitého oleje je ekologickou činností, která následně minimalizuje problémy vzniklé při čištění kanalizací a čističek odpadních vod.

Upotřebené tuky a oleje se z důvodu následné manipulace odevzdávají v nevratných, uzavíratelných a nepropustných nádobách, nejlépe PET lahvích nebo jiných PVC obalech. Nejsou vhodné skleněné lahve, protože se mohou snadno poškodit a rozbít. Vytříděný olej se dále zpracovává, separuje se na tři složky. První část se používá na výrobu metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se pak používají například v chemickém a gumárenském průmyslu.

Děkujeme všem, kteří dbají na správné třídění odpadů.
Hovádková Alena, Ing. | dne 15.12.2017
Odvoz vytříděných olejů v ŽamberkuOdvoz vytříděných olejů v Žamberku