Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 20.7.2017

Výstavba protipovod.opatření pokračuje na 3 stavebních objektech.
Výstavba PPO k 20.7.2017

Je to již 5 měsíců co byla zahájena výstavba protipovodňových opatření Žamberk (PPO). Práce si postupně „sedají“ a již probíhají bez větších problémů. Kontrolní dny probíhají pravidelně 1 x 14 dnů (středa dopoledne). Ukončena je téměř stavba objektu SO.02.1-1 napříč loukou za Vencl-Servis, zde se čeká na dodávku a montáž tabulového uzávěru. Postupně probíhá zarážení štětových stěn na pravém břehu od končící betonové zdi u střediska Povodí Labe s.p. k dřevěné lávce a dále 130 m. K této štětové stěně bude navýšena stávající cesta.
Na levém břehu probíhá výstavba betonové zídky od skály pod býv. kasárnami. Snížením hladiny vody v nadjezí o 20 cm a oddálením stavby od skály se značně snížily nároky na čerpání průsakových vod. Nadále probíhá stavba SO.01.2-1 na Havlíčkově nábřeží (u stodol). Město se dohodlo se zhotovitelem provést navíc položení optického kabelu a kabelu pro veřejné osvětlení a vybudovat základy pro sloupy VO podél této betonové zídky. V tomto prostoru je nadále zúžený průjezd po komunikaci a často i omezený a je tedy vhodné raději tento úsek objet po hlavní silnici č. 11.
Zhotovitel připravuje pasportizaci studní občanů v celém prostoru stavby PPO do vzdálenosti cca 100 m od koryta toku. Dle evidence u MěÚ bylo vybráno k pasportizaci 5 studní ležících na pozemcích pč. 1610/4, 1384, 139/1, 2685/1, 2487/2. Pokud někdo má studnu nepřihlášenou, nebo vybudovanou před r. 1955, lze se přihlásit k pasportizaci přímo u zhotovitele nebo u MěÚ, odbor obrany.

Fikejs Vladimír, Ing. | dne 20.07.2017
Havl.nábřežíŠtět.stěny-okraj zemní hrázky