Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Domov pod hradem Žampach rozšířil sociální službu chráněné bydlení o tři byty také ve městě Žamberk

Domov pod hradem Žampach od poloviny loňského roku postupně navyšoval kapacitu služby chráněné bydlení o nové byty ve městě Letohrad a Žamberk.
Za necelý rok tak počet uživatelů této sociální služby vzrostl ze sedmi na současných sedmnáct. Službu chráněné bydlení, která je určena především zdravotně postiženým osobám s nižším stupněm závislosti na pomoci a podpoře, nyní domov poskytuje v celkem v osmi bytech, z toho ve třech ve městě Žamberk. Přestože tak dochází k postupnému snižování kapacity pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu, je v transformačním plánu domova počítáno, a to i v dlouhodobém výhledu se zachováním pobytových sociálních služeb v zrekonstruované zámecké budově. Další významné změny se zde připravují ve službě poskytované dětem.

„Vážíme si spolupráce s městy Letohrad a Žamberk a zejména toho, jak obyvatelé měst přijali naší novou sociální službu a její zdravotně postižené uživatele. Pro všechny uživatele služeb se podařilo zajistit zde anebo v blízkém okolí nezbytné pracovní uplatnění“, oceňuje spolupráci ředitel žampašského domova Luděk Grätz.

“Do roku 2018 plánujeme navýšit počet uživatelů ve službě chráněné bydlení na 25, což by představovalo cca čtvrtinu z celkové kapacity našich pobytových služeb. Tento náš záměr zahrnuje realizovat připravovanou výstavbu dvou dvojdomků, tedy čtyři domácnosti, v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradu. Pokud jde o připravovanou specializovanou službu pro děti, tak zde chceme zaměřit menší kapacitu naší pobytové služby na pomoc rodičům s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS). S naším zřizovatelem jsme si vědomi, že tato služba je mimořádně náročná, ale současně v Pardubickém kraji velmi chybí“, vysvětluje nejbližší záměry domova Luděk Grätz.

Do konce tohoto roku chce Domov pod hradem Žampach ještě připravit a zahájit službu Sociálně terapeutické dílny v kapacitě šest míst. „Jedná se o ambulantní službu určenou pro zdravotně postižené, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. Podstatou této služby je podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie“, dodává Luděk Grätz.

Prohlídka bytů služby chráněné bydlení v Žamberku
Byty služby chráněné bydlení měl nedávno možnost si prohlédnout také pan starosta města Žamberk Jiří Dytrt. Žamberecká veřejnost bude mít tuto možnost ve čtvrtek dne 8. září od 14:00 do 16:00 hodin, v době konání Veletrhu sociálních služeb v Žamberku. Byty se nacházejí v lokalitě pod radnicí ul. Českých bratří, čp. 162.
Borovičková Kamila, Bc. | dne 12.07.2016
Byty ŽamberkByty Žamberk