Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Poděkování po krajských volbách a senátních volbách

Vážení spoluobčané,
děkuji vám za účast ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje a voleb do Senátu Parlamentu ČR.
Výsledky a účast přinášíme v přehledné tabulce v příloze. Volební účast v Žamberku do zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu ČR byla 36.30 % voličů, přičemž v celém Pardubickém kraji byla o 0,5% vyšší. Protože jsem se setkal s dotazy občanů o potřebnosti krajského uspořádání, potažmo zastupitelstva odpovím zcela jednoduše. Pardubický kraj má nejen ve městě Žamberk mnoho majetku a spolupráce s krajskou samosprávou, je tedy pro města velmi důležitá. Pro příklad uvedu, že všechny objekty středních škol v Žamberku, jsou vlastněny Pardubickým krajem. Rovněž tak mnoho komunikací. Především silnice II/312 a ulice Nádražní, které v roce 2014 a 2015 byly modernizovány. Z těchto a jiných důvodů, je tedy zastoupení v zastupitelstvu Pardubického kraje dobré a potřebné. Posledním krajským zastupitelem ze Žamberka byl Jaroslav Bajt, který hájil zájmy na krajské úrovni. Při těchto volbách, byl do zastupitelstva Pardubického kraje, zvolen pan místostarosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička, kterému i touto cestou gratuluji a přeji při jednáních v zastupitelstvu Pardubického kraje mnoho sil a dobrých rozhodnutí.

Závěrem děkuji předsedům volebních komisí, zapisovatelkám a členům, neboť sčítání výsledků probíhalo ve dvou kolech. Velké poděkování patří zabezpečovacímu týmu, jmenovitě paní JUDr. J. Kubové, pověřené organizačně technickým zabezpečením voleb, Bc. Z. Vanickému a S. Grimovi.

Jiří Dytrt, starosta města Žamberk
Borovičková Kamila, Bc. | dne 19.10.2016
Ke stažení:

Dokument: Výsledky voleb | soubor: 31608.doc | velikost: 0.08 MB   - Výsledky voleb
Dokument: Výsledky voleb | soubor: 31609.pdf | velikost: 0.23 MB   - Výsledky voleb