Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Most do Polska opět slouží řidičům i pěším

Druhá největší investice letošního roku, rekonstrukce mostu do Polska, zdárně proběhla a most už opět slouží řidičům i chodcům. Slavnostně byl otevřen dnes za účasti zástupců města, zhotovitelské firmy, stavebního dozoru i veřejnosti.
Pro město Žamberk je rekonstrukce mostu zásadní, most spojuje samotný Žamberk s místní částí Polsko pro motoristy i pěší. Předchozí stav mostu byl již nevyhovující. Zábradlí bylo v havarijním stavu a zajištěné provizorním způsobem.
Práce si vyžádaly tříměsíční uzavírku mostu. Rekonstrukcí došlo k rozšíření, novému šířkovému uspořádání a zkapacitnění mostu, což zajistí zvýšení bezpečnosti provozu a zvýšení životnosti mostního objektu. Most, který překlenuje tok Divoké Orlice, byl postaven v letech 1952-1956. Jedná se o železobetonový trámový most o třech polích (8+16+8 metrů) s horní mostovkou. Délka mostu je 39,65m, šířka 7,8m. Šířka nové komunikace je 5,5 metru, šířka chodníku 1,5m. Původní dlážděná vozovka je nyní nahrazena asfaltovou, místo železobetonového zábradlí byla umístěna decentní ocelová konstrukce se svislou výplní.

Náklady:
Projektová příprava: 381.548,- Kč
Dozorová činnost, zajištění BOZP: 50.000 Kč
Realizace: 5.259.306 Kč
Realizováno za 15 týdnů (3.7.-12.10.2017)
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.10.2017
most do Polskamost do Polskamost do Polskamost do Polskamost do Polskamost do Polskamost do Polska