Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba plynovodu - ulice Pod Skalami a Ke Střelnici

Vážení občané, společnost Dibaq a.s., investor, informuje o zahájení výstavby středotlakého plynovodu za podpory města Žamberka a obce Helvíkovice v podobě zajištění bezproblémového přístupu na pozemky v jejich vlastnictví.
Pro domácnosti v blízkosti vznikne tímto počinem v roce 2018 možnost zřídit si na tento plynovod připojení. Práce budou probíhat v ulicích Pod Skalami a Ke Střelnici a dále loukami se zakončením u areálu společnosti Dibaq v období od 18.10.2017 do 15.12.2017. Přesný harmonogram bude zveřejněn v nejkratší možné době na webových stránkách města Žamberka a obce Helvíkovice.

Věříme, že tato výstavba nebude přílišnou komplikací pro běžné fungování. V případě dotazů kontaktujte Ing. Petra Zezulku ze společnosti Dibaq na tel. č. 608 552 213.
Škodová Monika, Mgr. | dne 17.10.2017