Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Podpora územně plánovací činnosti v r. 2018

Národní program - Územní plán
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu pro přijímání žádostí o podporu na pořízení územních plánů v r. 2018 v termínu od 18. 10. 2017 do 28. 12. 2017. Výzvu, metodický pokyn a znění Programu naleznete na uvedeném odkazu:
http://mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Narodni-program-Podpora-uzemne-planovacich-cinnosti-obci-(1)/Rok-2018-dotacni-titul-Uzemni-plan