Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Výstavba PPO k 25.10.2017

Výstavba protipovod. opatření zatím pokračuje i přes informace o existenčních problémech firmy.

Před vlastní prezentací průběhu stavby bych chtěl objasnit kolující informace o úpadku firmy – zhotovitele protipovodňových opatření (PPO). Odštěpný závod Navimor Invest S.A., Praha je organizační složkou polské akciové společnosti Navimor Invest, Gdaňsk. Na obchodním trhu v ČR je tento odštěpný závod od r. 1992 s celkem dobrými referencemi. Nyní však „polská matka“ tohoto odštěpného závodu na sebe vyhlásila dnem 1.11.2017 úpadek a tímto do něho stahuje i tento podnik působící v ČR – zhotovitele PPO v Žamberku. Představitelé českého závodu zatím nemají bližší informace a rozhodnutí, prý bude známo počátkem listopadu. Zdejší vedení zatím předpokládá, že se nebude jednat o likvidaci firmy v ČR, najde se kupec této zavedené firmy a stavba by teoreticky moghla pokračovat. Pokud však soud vydá rozhodnutí o úpadku, bude ze strany PLA s.p. se zhotovitelem vypovězena smlouva o dílo a firma v Žamberku skončí. Nechci však předjímat, protože tyto závažné existenční problémy se promítly i do rychlosti a kvality práce již v minulém období – nedostatek kvalitních pracovních sil a odborníků. Nejen město, ale i investor projevuje s tímto stavem nespokojenost. Město však za výběr této firmy nemůže nést praktickou odpovědnost, protože zadávací a výběrové řízení provedl investor stavby – Povodí Labe s.p. v souladu s našimi zákony, kdy je nutné vybrat nejlevnější firmu, která splní požadavky zadavatele. Navíc odštěpný závod působící v ČR měl z let minulých dobré reference. Více o dalším postupu budeme znát v nejbližších dnech.
Nyní k průběhu stavby:
SO.01-2 (Pod Skalami) – oproti harmonogramu nebude letos dokončen celý objekt až po dřevěnou lávku, ale je ukončen propustkem u bývalé loděnice (tedy cca v polovině). Tento propustek je nutné ještě letos osadit tabulovým uzávěrem (nebo zvolit náhradní řešení) a upravit přístupovou cestu od lávky.
SO.01.2-1 (Havlíčkovo nábř. od lávky po železný most) – přestože vlastní stavba bude v těchto dnech dokončena (betonová zídka podél komunikace a betonové navýšení stávající nábř. zdi), pravděpodobně několik beton. dílců bude muset být opraveno. Nebude zatím letos provedeno doasfaltování komunikace k beton. zídce, vyzdění pískovcové nábřežní zdi níže mostu, zemní úpravy a vysázení vegetace za bet. zídkou.
SO.02.1-1 (louka za Vencl-Servis) – letos zbývá provést montáž tabulových uzávěrů (snad v pol. listopadu) a další rok pak terénní úpravy.
SO.02.1-2 (pr. břeh podél toku po železný most) – tento objekt rovněž nebude do konce roku dokončen. Do dalšího období se přesune výstavba technického sjezdu na bermu nad lávkou a úprava nábřežní zdi níže mostu a dílčí zemní úpravy. Betonová zeď oproti ul. Havlenova musí být dosypána. Z důvodu drobné a vyžádané změny v umístění stavby byly pokáceny 3 břízy a 3 lípy a zde chce zhotovitel ještě nyní zarazit štětovou stěnu v délce cca 70 m, vzhledem k úpadku firmy však asi nebude letos realizováno. Štětové stěny, které vyčnívají nad povrch (cca 20 cm) by měly být opatřeny betonovou „čepicí“ a do této výšky navýšena stávající komunikace.
SO.01-6-2 (za AC) – práce zde letos již nebudou pokračovat.
Připravované práce, které chce zhotovitel letos provést, jsou tedy závislé na dalším žití či nežití zhotovitele. Je jasné, že firmou ukončení stavebních prací přinese značné problémy pro další časový průběh stavby a zajisté i finanční komplikace. Akce však musí být v této fázi výstavby dokončena. Tomu by předcházelo vyhlášení nového výběrového řízení. Zakonzervování, zabezpečení stavby a odstranění problematických míst a prvků (pokud dojde k ukončení smlouvy o dílo) do nástupu nového zhotovitele (cca za půl roku?) bude muset provést PLA s.p. a město. Řešena bude muset být i povodňová ochrana v území, kde již jsou rozestavěné prvky PPO.
V neposlední řadě chci upozornit, že veškerý skladovaný materiál podél stavby PPO a na přilehlých skládkách není určen pro likvidaci a není všech, ale slouží pro výstavbu PPO nebo zpětné umístění do dočasně odkrytých objektů. Podařilo se nám již v mimopracovní dobu odchytit občana, který se snažil zcizit pískovcové kvádry z nábřežní zdi dočasně uložené na skládce. Tímto děkuji všímavým občanům.

(v těchto dnech čerpají pracovníci dovolenou a proto zde téměř nikoho neuvidíte).
Fikejs Vladimír, Ing. | dne 25.10.2017
Stavba u dřev. lávky