Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Příručka vlastníka kulturní památky v aktuální verzi 2014

Ministerstvo kultury ČR vydalo aktualizovanou publikaci dle právního stavu ke dni 1. ledna 2014.
Praktická příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech se státní památkovou péčí a přináší mu orientaci v příslušných právních předpisech. Vlastník památky se seznámí se strukturou a pravomocemi správních orgánů a organizací státní památkové péče. Příručka se snaží pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni.
Cviková Jana, Ing. | dne 29.01.2014