Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Souhrnná zpráva k programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015

Ministerstvo kultury České republiky v loňském roce již poosmé vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a ani nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Stanovená finanční kvóta pro správní území obce s rozšířenou působností Žamberk činila 429.000 Kč. Program byl realizován ve druhém základním kole. Celá kvóta byla rozdělena a během roku 2015 v plné výši vyčerpána. Do programu se přihlásili 3 žadatelé a díky finančním prostředkům z tohoto programu se zrestauroval kamenný kříž – Kalvárie na hřbitově v Pastvinách. Po roční pauze se v rámci obnovy střechy kostela sv. Kateřiny v Písečné navázalo pracemi na věži kostela (oprava konstrukce věžičky vč. plechování a výměna krytiny věže vč. klempířských prvků) a dále pokračovaly záchranné práce na 18 náhrobcích židovského hřbitova v Žamberku. Díky tomuto programu ministerstva kultury, který funguje od roku 2008, se daří zachovávat a postupně obnovovat kulturní dědictví i mimo chráněná území památkových zón. Zapojením více zdrojů financování bylo možné z dané částky realizovat uvedený počet akcí, čímž je zajištěno zachování podstaty významné složky našeho hmotného kulturního dědictví pro budoucí generace.
Cviková Jana, Ing. | dne 11.01.2016