Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - výstražná znamení.

Vážení spoluobčané, vážení řidiči.

Výstražná znamení řidič dává dle ustanovení § 31 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
(1) Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

Zde bych chtěl podotknout, že v obci řidič nemůže užít zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla (pokud nechce odvrátit hrozící nebezpečí).
Naopak mimo obec je velice výhodné použít zvukové výstražné znamení, protože někteří řidiči s vozidlem jezdí uprostřed vozovky (jezdí se vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky) a tímto úkonem jsou upozorněni na předjíždějící vozidlo.
Pozor na místo, kde se nachází svislá dopravní značka „Zákaz zvukových výstražných znamení" (v okolí nemocnic apod.), kde je zákaz užívat zvukové výstražné znamení.

(2) Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

(3) Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

Velice výborná věc a řidiči již tohoto upozornění v hojné míře užívají (např. v místě, kde dojde k prudkému snížení rychlosti jízdy vozidel).

(4) Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.
Štrup Ivo, Bc. | dne 18.11.2015
Výstražná znamení.