Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Pravidla provozu na pozemních komunikacích - řidič nesmí.

Dle ustanovení § 7 odstavec 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) řidič nesmí
a) předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 3 (pozn. musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění)
b) obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu (pozn. v tomto případě se jedná např. před železničním přejezdem),
c) při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
d) kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole,
e) na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.

K písm. c):
Připomínám zde řidičům (motorového) vozidla, že se jedná o držení různého hovorového nebo záznamového zařízení (nejenom telefonního přístroje) a držení nesmí být jak v ruce, tak třeba mezi hlavou a ramenem. Již neexistují výmluvy řidiče, že při držení telefonního přístroje netelefonoval! Cyklisté pozor! Pro Vás to platí bez rozdílu, protože jste řidiči (nemotorového) vozidla.
Štrup Ivo, Bc. | dne 21.09.2015
Řidič nesmí