Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, upozorňuje na první splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
První splatnost končí 30.04.2015.

Zkontrolujte si své úhrady a v případě, že nemáte uhrazeno, učiňte tak

• v hotovosti na pokladně odboru životního prostředí a zemědělství na Městském úřadě (budova pošty), Nádražní 833, Žamberk, kancelář č. dv. 46, a to v úřední dny:
Po 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
St 08:00 – 11:00 hod. 12:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 11:00 hod.
• bankovním převodem (na účet správce poplatku č. ú. 19-1321320309/0800, variabilní symbol zůstává stejný, příp. bude poplatníkovi či společnému zástupci sdělen telefonicky na tel. č. 465 670 262, nebo na žádost elektronicky na e-mailové adrese: m.pokorna@zamberk.eu,
• složenkou, kterou jste obdrželi.

Poplatek pro rok 2015 je ve výši 500,- Kč za osobu na rok, osoby starší 70 let (rok narození 1944 a nižší) mají úlevu 50% sazby místního poplatku, tedy 250,- Kč na celý rok 2015.

Pokud uplyne den splatnosti a částka daně není uhrazena, vzniká nedoplatek!
Pokorná Marcela
odbor ŽP a zemědělstvíPokorná Marcela | dne 30.03.2015