Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Roční studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake

K ročnímu studijnímu pobytu na Rice Lake high school byli v konkurzu vybrání Denisa Janatová a Jakub Stejskal.
Do konkurzu se v letošním roce přihlásilo devět studentů. Dva nepostoupili do druhého kola. Jeden uchazeč neprošel písemným jazykovým testem a další uchazečka nesplňovala věkový limit pro účast v konkurzu.
Do druhého kola, které se konalo v pátek 7.2.2014, postoupilo sedm studentů. I letos byli vybíráni pomocí metody assessment center, kterou odborně připravily PhDr. Petra Novotná a Kristýna Langerová.
Dvěma vítězným studentům blahopřejeme a věříme, že budou opět dobrými reprezentanty našeho města.

Za komisi pro zahraniční styky J. Halbrštátová
Borovičková Kamila, Bc. | dne 18.02.2014