Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

AKČNÍ SOBOTA V ŽAMBERKU

V sobotu 7. června 2014 si velkou celodenní vzpomínkovou akcí bude město Žamberk připomínat dvě významná jubilea. 70. výročí příchodu paraskupiny BARIUM, a také 105. výročí narození našeho rodáka genmjr. in memoriam Josefa Knopa.
Ráno ožije Masarykovo náměstí hudbou, příjezdem vzácných hostů a především historických vojenských vozidel, která si budete moci prohlédnout zblízka mezi 9:00 - 10:00 u radnice. Poté se kolona přesune na náměstí gen. Knopa. Od 10:30 hodin se zde bude konat pietní akt s položením kytic u pomníku obětí 2. světové války a gen. J. Knopa.

Na odpoledne je plánován další pietní akt od 13:00 hodin v Žamberku – Polsku u pamětní desky paravýsadku Barium.

V nedalekém areálu Pod Suticí bude zahájen ve 14:00 hodin dechovým souborem ZUŠ P. Ebena Žamberk bohatý doprovodný program určený pro širokou veřejnost. Představí se vám zhruba 70 členů klubů vojenské historie v dobových táborech, věnujících se našemu vojsku ve Velké Británii a v SSSR. K vidění budou například historické vojenské automobily a motocykly, polní ambulance a ošetřovny, pracoviště polní pošty a vojenské policie, bohatá sbírka zbraní a výstroje. Uskuteční se komentované ukázky výcviku čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, např.: pořadová příprava nebo pěchotní výcvik. Uvidíte také obsluhu 6pdr protitankového děla včetně střelby. Dále kompletně vybaveného parašutistu připraveného k vysazení do okupované vlasti a seznámíte se s částí výcviku, kterým musel projít. Připraveny jsou také komentované ukázky výcviku čs. brigády v SSSR a s činností kulometného družstva s kulometem Maxim, kteří předvedou obsluhu a střelbu z 45 mm sovětského děla.

Atraktivní novinkou bude uskutečnění mimořádného radiového spojení pod značkou OL 70 BARIUM mezi Žamberkem a Anglií (a také celým světem) ve fonii a morse s hlasitým odposlechem pro všechny přítomné návštěvníky. K této příležitosti jsou vydané tzv. QSL spojovací karty, které si na památku můžete odnést i vy.

Nezapomněli jsme ani na program pro děti. Ten nese název „Průvodce historií“ a děti se mohou těšit na poznávací soutěž a hry mezi dobovou vojenskou technikou s malou odměnou. Ukončení odpoledního bloku je plánováno na 18:30 hodin, ale to neznamená, že se hned odeberete do svých domovů. V 19:00 na stejném místě bude na závěr celodenní akce probíhat vystoupení Honzy Vyčítala & Greenhorns, které celodenní akci s názvem „Přísahali republice“ ukončí.


S historií se můžete blíže seznámit také na výstavě se stejnojmenným názvem. Bude po celý den otevřena v Městském muzeu Žamberk a potrvá až do 15.6. Zajímavé exponáty, jakými jsou dobové vojenské uniformy, zbraně, výslechové pomůcky gestapa, válečné artefakty a osobní předměty, jsou zapůjčeny z Vojenského historického ústavu v Praze, ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, Východočeského muzea v Pardubicích a od soukromých sběratelů Viléma Fencla a Vladislava Severina.

Srdečně Vás na akci zveme a přejeme krásně prožitý den!
Foglová Petra, Bc. | dne 28.05.2014