Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Archiv ostatních dokumentů

"Studené"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2021 (2) | rok 2020 (1) | rok 2016 (1) | rok 2011 (3) | rok 2010 (3) |  ... vypsat vše

Rok 2021

Územní plán Studené - úplné znění po vydané změně č.3 nabylo účinnosti 16. 12. 2020. Změna je uložena na ObÚ Studené a Úřadu územního plánování v Žamberku a předána Stavebnímu úřadu v Žamberku a KrÚ Pardubice.Dokument: Textová část  - Opatření obecné povahy | soubor: 46833.pdf | velikost: 0.96 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 46834.pdf | velikost: 2.08 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 46835.pdf | velikost: 2.02 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 46836.pdf | velikost: 2.88 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.13.01.2021

Rok 2011

Textová část - změna č.1 nabyla účinnosti 6.5.2010. Je uložena na Obci Studené a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk; předána byla odboru výstavby a ŽP MěÚ Jablonné n. O. a Krajskému úřadu Pardubice. http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=80Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04f2b9a20e3025.doc | velikost: 0.66 MB Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04f2b9a26ee728.pdf | velikost: 4.79 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.11.2011
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres - jih | soubor: 04f2b99f3d8e3e.pdf | velikost: 3.95 MB Dokument: Koordinační výkres - sever | soubor: 04f2b99fc44105.pdf | velikost: 3.47 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.11.2011

Rok 2010

Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04f2b999789acb.pdf | velikost: 3.97 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.08.06.2010
Výkres záborů zemědělského půdního fonduDokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu | soubor: 04f2b99c7ec043.pdf | velikost: 4.96 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.17.06.2010
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 04f2b99b1ebd0e.pdf | velikost: 3.14 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.08.06.2010

Rok 2011

Změna č. 2 ÚP Studené nebyla vydánaHolubová Melanie, Bc., DiS.13.01.2021

Rok 2021

Změna č. 3 ÚP Studené nabyla účinnosti 16.12.2020. Je uložena na Obci Studené a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk; předána byla odboru výstavby a ŽP MěÚ Jablonné n. O. a Krajskému úřadu Pardubice. Dokument: Textová část - opatření obecné povahy | soubor: 46828.pdf | velikost: 0.98 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 46829.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 46830.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Výkres předpokl. záborů ZPF | soubor: 46831.pdf | velikost: 0.6 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 46832.pdf | velikost: 0.6 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.13.01.2021

Rok 2020

Zpráva o uplatňování ÚP za období 08/2016-10/2020Dokument: Zpráva | soubor: 46441.pdf | velikost: 1.85 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.12.2020

Rok 2016

Zpráva o uplatňování ÚP za období 08/2012-08/2016Dokument: Zpráva o uplatňování ÚP za období 08/2012-08/2016 | soubor: 31684.pdf | velikost: 1.87 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.31.10.2016
« Zpět