Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Ročník 2013

Cena města Žamberka
pamětní listy


Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2013

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženému panu Ing. Vladimíru Chládkovi
za
významnou a velmi úspěšnou celoživotní práci v oblasti filatelie,
výstavnictví a historie,
za velmi aktivní spolupráci s Městským muzeem Žamberk a publikační činnost.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2013

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

vážené paní PhDr. Haně Chvátilové
za
mnohaletou práci s dětmi, mládeží a dospělými v ZUŠ Petra Ebena Žamberk,
za nespočetnou reprezentaci města nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Za aktivní, inspirativní a nezastupitelnou činnost v oblasti partnerských vztahů našeho města.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2013

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženému panu Vladimíru Kalousovi
za
vynikající sportovní úspěchy,
za celoživotní práci s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti sportu,
za výchovu úspěšných sportovců,
za neúnavné organizování sportovních klání a významnou propagaci našeho města.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2013

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

váženému panu Jiřímu Strnadovi
za
celoživotní sportovní činnost, především v kanoistice
s těmi nejvyššími možnými mezinárodními úspěchy.
Za vzornou a příkladnou reprezentaci našeho města
na celorepublikové, evropské i světové úrovni.

Pamětní list vydaný k Ceně města Žamberka 2013

U příležitosti Státního svátku vzniku československého státu
se uděluje
Cena města Žamberka

vážené paní prof. Růženě Steinerové
za
celoživotní práci s dětmi a mládeží, kdy byla oblíbenou, ale náročnou učitelkou.
Za mnohaletou spolupráci s městem v oblasti mezinárodních partnerských vztahů, překladatelství a jazykových korektur.
Za pevné postoje, kterými je příkladem pro mladou generaci.