Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Hejnice"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2021 (1) | rok 2020 (1) | rok 2018 (2) | rok 2016 (1) |  ... vypsat vše

Úplné znění ÚP Hejnice po vydané změně č. 2

Územní plán Hejnice-úplné znění po vydané změně č.2 bylo vydáno 8. 12. 2017; nabylo účinnosti 3.1.2018. Do dokumentace je možné nahlížet na www.zamber.ez; přímý odkaz: http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=64Dokument: Úplné znění ÚP Hejnice po vydané změně č. 2 | soubor: 36394.pdf | velikost: 4.32 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 36396.pdf | velikost: 0.44 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 36397.pdf | velikost: 0.58 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 36398.pdf | velikost: 0.77 MB Dokument: Srovnávací text | soubor: 36399.pdf | velikost: 0.39 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.17.01.2018

Změna č.2 ÚP Hejnice

Změna č. 2 ÚP Hejnice byla vydána Zastupitelstvem obce Hejnice dne 8.12.2017, nabyla účinnosti 3. 1. 2018.Změna je uložena na Obecním úřadu Hejnice a na MěÚ Žamberk. Do dokumentace lze nahlížet na www.zamberk.cz;přímý odkaz:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=64Dokument: Textová část Změny č. 2 ÚP Hejnice | soubor: 36388.pdf | velikost: 5.23 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 36389.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 36390.pdf | velikost: 0.26 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 36391.pdf | velikost: 1.06 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 36392.pdf | velikost: 0.76 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 36393.pdf | velikost: 0.37 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.17.01.2018
« Zpět