Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Bystřec"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2019 (3) | rok 2017 (2) | rok 2015 (1) |  ... vypsat vše
Úplné znění ÚP po změně č. 2 bylo vydáno ZO 11. 3. 2019 pod č. usn. 1/2019/9 a nabylo účinnosti 26. 4. 2019. ÚP je uložen na úřadu územního plánování Městského úřadu Žamberk, odbor REUP a byl předán Krajskému úřadu Pardubice, Obci Bystřec a MěÚ Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP. Dokument: Výkres základního členění | soubor: 41418.pdf | velikost: 20.95 MB Dokument: Textová část po změně | soubor: 41419.pdf | velikost: 0.49 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019
Územní plán Bystřec - změna č. 2 byla vydána ZO 11. 3. 2019 pod č. usn. 1/2019/9 a nabyla účinnosti 26. 4. 2019. Změna č. 2 je uložena na úřadu územního plánování Městského úřadu Žamberk a byla předána Krajskému úřadu Pardubice, Obci Bystřec a MěÚ Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP.Dokument: Výkres základního členění | soubor: 41415.pdf | velikost: 20.67 MB Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 41417.pdf | velikost: 0.57 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019
Právní stav po změně č. 1 ÚP BystřecDokument: Textová část po vydané změně č. 1 -úplné znění | soubor: 41462.pdf | velikost: 0.32 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 41463.pdf | velikost: 2.97 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 41464.pdf | velikost: 4.09 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 41465.pdf | velikost: 9.49 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 41466.pdf | velikost: 4.21 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 41467.pdf | velikost: 2.42 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019

Územní studie

Územní studie FanouškovoDokument: Hlavní výkres | soubor: 34131.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 34132.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34133.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Textová část | soubor: 34134.pdf | velikost: 0.17 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.07.05.2019

Územní studie

Územní studie Bystřec "Na Šunavě"Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23964.pdf | velikost: 2.86 MB Dokument: Výkres dopravní infratruktury | soubor: 23965.pdf | velikost: 0.66 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 23966.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 23967.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 23968.pdf | velikost: 0.47 MB Dokument: Textová část | soubor: 23969.pdf | velikost: 0.35 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.07.05.2019

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování ÚP Bystřec za období 03/2013-03/2017 byla schválena v ZO Bystřec č. usnesení 3/2017 dne 29. 3. 2017, bod 9.Dokument: Zpráva - text | soubor: 39002.pdf | velikost: 0.44 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019
« Zpět