Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Bystřec"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2020 (1) | rok 2019 (2) | rok 2017 (2) | rok 2015 (1) |  ... vypsat vše
Úplné znění ÚP po změně č. 2 bylo vydáno ZO 11. 3. 2019 pod č. usn. 1/2019/9 a nabylo účinnosti 26. 4. 2019. ÚP je uložen na úřadu územního plánování Městského úřadu Žamberk, odbor REUP a byl předán Krajskému úřadu Pardubice, Obci Bystřec a MěÚ Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP. Dokument: Výkres základního členění | soubor: 41418.pdf | velikost: 20.95 MB Dokument: Textová část po změně | soubor: 41419.pdf | velikost: 0.49 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019

Územní studie

Územní studie FanouškovoDokument: Hlavní výkres | soubor: 34131.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 34132.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34133.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Textová část | soubor: 34134.pdf | velikost: 0.17 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.07.05.2019

Územní studie

Územní studie Bystřec "Na Šunavě"Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23964.pdf | velikost: 2.86 MB Dokument: Výkres dopravní infratruktury | soubor: 23965.pdf | velikost: 0.66 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 23966.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 23967.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 23968.pdf | velikost: 0.47 MB Dokument: Textová část | soubor: 23969.pdf | velikost: 0.35 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Změny ÚP

Změna č. 1 - byla vydána 2.7.2014 usnesením č. 36/2014 a nabyla účinnosti 21. 7. 2014Dokument: Textová část změny č. 1 | soubor: 45404.pdf | velikost: 0.41 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 45405.pdf | velikost: 2.43 MB Dokument: Základní členění území | soubor: 45406.pdf | velikost: 2.33 MB Dokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 45407.pdf | velikost: 1.75 MB Dokument: Technická infrastruktura | soubor: 45408.pdf | velikost: 2.63 MB Dokument: Předpokládaný zábor ZPF | soubor: 45409.pdf | velikost: 2.19 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 45410.pdf | velikost: 4.47 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.31.08.2020
Změna č. 2 -byla vydána ZO 11. 3. 2019 pod č. usn. 1/2019/9 a nabyla účinnosti 26. 4. 2019. Změna č. 2 je uložena na úřadu územního plánování Městského úřadu Žamberk a byla předána Krajskému úřadu Pardubice, Obci Bystřec a MěÚ Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP.Dokument: Výkres základního členění | soubor: 41415.pdf | velikost: 20.67 MB Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 41417.pdf | velikost: 0.57 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.31.08.2020

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování ÚP Bystřec za období 03/2013-03/2017 byla schválena v ZO Bystřec č. usnesení 3/2017 dne 29. 3. 2017, bod 9.Dokument: Zpráva - text | soubor: 39002.pdf | velikost: 0.44 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.16.05.2019
« Zpět