Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Bystřec"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2022 (1) | rok 2021 (4) | rok 2020 (1) | rok 2019 (1) | rok 2017 (2) | rok 2015 (1) |  ... vypsat vše
Úplné znění UP Bystřec po změně č. 3 a 4 bylo vydáno Zastupitelstvem obce Bystřec dne 24. 3. 2021 a nabylo účinnosti 26. 4. 2021.Dokument: Textová část úplného znění po vydané změně č. 3 a 4 UP Bystřec | soubor: 49986.pdf | velikost: 0.4 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 49987.pdf | velikost: 31.55 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 49988.pdf | velikost: 39.79 MB Dokument: Výkres koncepce technické infrastruktury | soubor: 49989.pdf | velikost: 19.61 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 49990.pdf | velikost: 18.21 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 49991.pdf | velikost: 18.99 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.03.11.2021

Regulační plán

Regulační plán RP 1 Bystřec - rodinná farma Bystříčko Dokument: Textová část RP | soubor: 50704.pdf | velikost: 0.17 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 50705.pdf | velikost: 0.87 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 50706.pdf | velikost: 0.99 MB Dokument: Výkres dopravní a technické infrastruktury | soubor: 50707.pdf | velikost: 0.85 MB Dokument: Výkres orientačního prostorového využití plochy | soubor: 50708.pdf | velikost: 0.62 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 50709.pdf | velikost: 3.1 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 50710.pdf | velikost: 0.53 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.01.2022

Územní studie

Územní studie FanouškovoDokument: Hlavní výkres | soubor: 34131.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 34132.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34133.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Textová část | soubor: 34134.pdf | velikost: 0.17 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.13.07.2017

Územní studie

Územní studie Bystřec "Na Šunavě"Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23964.pdf | velikost: 2.86 MB Dokument: Výkres dopravní infratruktury | soubor: 23965.pdf | velikost: 0.66 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 23966.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 23967.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 23968.pdf | velikost: 0.47 MB Dokument: Textová část | soubor: 23969.pdf | velikost: 0.35 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.06.2015

Změny ÚP

Změna č. 3 Územního plánu Bystřec byla vydána ZO Bystřec dne 30. 9. 2020 a nabyla účinnosti 19. 10. 2020. Dokument: Textová část změny č. 3 | soubor: 49894.pdf | velikost: 4.17 MB Dokument: Hlavní výkres - úprava hranic s RZV | soubor: 49895.pdf | velikost: 23.39 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 49896.pdf | velikost: 1.59 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 49897.pdf | velikost: 30.74 MB Dokument: Výkres předpokl. záborů ZPF | soubor: 49898.pdf | velikost: 1.71 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 49899.pdf | velikost: 20.92 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 49900.pdf | velikost: 20.92 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.11.2021
Změna č. 4 Územního plánu Bystřec byla vydána ZO Bystřec dne 24. 3. 2021 a nabyla účinnosti 26. 4. 2021. Dokument: Textová část změny | soubor: 49901.pdf | velikost: 1.96 MB Dokument: SEA | soubor: 49902.pdf | velikost: 2.92 MB Dokument: Vyhodnocení předpokl. vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území | soubor: 49903.pdf | velikost: 0.22 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 49904.pdf | velikost: 35.17 MB Dokument: Výkres předpokl. záborů ZPF | soubor: 49905.pdf | velikost: 36.45 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 49906.pdf | velikost: 36.93 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 49993.pdf | velikost: 39.7 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.11.2021
Změna č. 1 - byla vydána 2.7.2014 usnesením č. 36/2014 a nabyla účinnosti 21. 7. 2014Dokument: Textová část změny č. 1 | soubor: 45404.pdf | velikost: 0.41 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 45405.pdf | velikost: 2.43 MB Dokument: Základní členění území | soubor: 45406.pdf | velikost: 2.33 MB Dokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 45407.pdf | velikost: 1.75 MB Dokument: Technická infrastruktura | soubor: 45408.pdf | velikost: 2.63 MB Dokument: Předpokládaný zábor ZPF | soubor: 45409.pdf | velikost: 2.19 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 45410.pdf | velikost: 4.47 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.31.08.2020
Změna č. 2 -byla vydána ZO 11. 3. 2019 pod č. usn. 1/2019/9 a nabyla účinnosti 26. 4. 2019. Změna č. 2 je uložena na úřadu územního plánování Městského úřadu Žamberk a byla předána Krajskému úřadu Pardubice, Obci Bystřec a MěÚ Jablonné nad Orlicí, odboru výstavby a ŽP.Dokument: Výkres základního členění | soubor: 41415.pdf | velikost: 20.67 MB Dokument: Textová část změny č. 2 | soubor: 41417.pdf | velikost: 0.57 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.07.05.2019

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování ÚP za období 03/2017-03/2021 byla schválena Zastupitelstvem obce Bystřec dne 23. 6. 2021 pod č. usnesení 5.1.Dokument: Zpráva o uplatňování územního plánu | soubor: 49163.pdf | velikost: 0.57 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.08.2021
Zpráva o uplatňování ÚP Bystřec za období 03/2013-03/2017 byla schválena v ZO Bystřec č. usnesení 3/2017 dne 29. 3. 2017, bod 9.Dokument: Zpráva - text | soubor: 39002.pdf | velikost: 0.44 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.28.08.2018
« Zpět