Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Bystřec"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2017 (2) | rok 2015 (3) | rok 2014 (6) |  ... vypsat vše
Zpráva o uplatňování ÚP Bystřec za období 03/2013-03/2017 byla schválena v ZO Bystřec č. usnesení 3/2017 dne 29. 3. 2017, bod 9.Dokument: Zpráva - text | soubor: 39002.pdf | velikost: 0.44 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.28.08.2018

Informace o vydání ÚP

ÚP zahrnující právní stav po vydání změny č. 1 nabyl účinnosti 21.7.2014. Je uložen na ObÚ Bystřec a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk; předán byl odboru výstavby a ŽP Jablonné n.O a Krajskému úřadu Pardubice. Do dokumentace je možné nahlížet:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=58Holubová Melanie, Bc., DiS.17.07.2015

Právní stav po změně č. 1

Textová částDokument: Textová část | soubor: 24106.pdf | velikost: 0.5 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.17.07.2015
Výkres základního členění územíDokument: Výkres základního členění území | soubor: 22284.pdf | velikost: 2.97 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.12.11.2014
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 22285.pdf | velikost: 4.09 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.12.11.2014
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 22286.pdf | velikost: 9.49 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.12.11.2014
Technická infrastrukturaDokument: Technická infrastruktura | soubor: 22287.pdf | velikost: 4.21 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.12.11.2014
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanaceDokument: Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace | soubor: 22288.pdf | velikost: 2.42 MB Neumannová Jana, Ing., DiS.12.11.2014

Územní studie

Územní studie FanouškovoDokument: Hlavní výkres | soubor: 34131.pdf | velikost: 0.38 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 34132.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 34133.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Textová část | soubor: 34134.pdf | velikost: 0.17 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.13.07.2017
Územní studie Bystřec "Na Šunavě"Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23964.pdf | velikost: 2.86 MB Dokument: Výkres dopravní infratruktury | soubor: 23965.pdf | velikost: 0.66 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 23966.pdf | velikost: 0.67 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 23967.pdf | velikost: 0.33 MB Dokument: Výkres vlastnických vztahů | soubor: 23968.pdf | velikost: 0.47 MB Dokument: Textová část | soubor: 23969.pdf | velikost: 0.35 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.24.06.2015

Změna č.1 ÚP Bystřec

Vydání změny č. 1 Územního plánu BystřecDokument: Výkres základního členění území | soubor: 22432.pdf | velikost: 2.33 MB Dokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 22434.pdf | velikost: 2.63 MB Dokument: Výkres záborů ZPF | soubor: 22435.pdf | velikost: 2.19 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 22436.pdf | velikost: 4.47 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 22437.pdf | velikost: 1.75 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 22438.pdf | velikost: 2.43 MB Dokument: Textová část -  Opatření obecné povahy | soubor: 22439.pdf | velikost: 13.41 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.27.11.2014
« Zpět