Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Česká Rybná"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2019 (2) | rok 2016 (2) |  ... vypsat vše
Úplné znění Územního plánu Česká Rybná po vydané změně č. 2 - bylo vydáno v ZO Česká Rybná Opatřením obecné povahy č. 1/2019 25. 4. 2019 a nabylo účinnosti 17. 5. 2019. Uloženo je na Úřadu územního plánování MěÚ Žamberk a předáno bylo obci, stavebnímu úřadu a příslušnému krajskému úřadu. Dokument: Textová část úplného znění | soubor: 41980.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 41981.pdf | velikost: 0.5 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 41982.pdf | velikost: 0.72 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 41983.pdf | velikost: 0.95 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.18.07.2019
Změna č.2 Územního plánu Česká RybnáDokument: Textová část změny č. 2 - výrok | soubor: 41973.pdf | velikost: 0.58 MB Dokument: Text s vyznačením změn | soubor: 41974.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 41975.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 41976.pdf | velikost: 0.23 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 41977.pdf | velikost: 0.95 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 41978.pdf | velikost: 1.43 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 41979.pdf | velikost: 0.3 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.18.07.2019
Změna č. 1 ÚP Česká RybnáDokument: Textová část -Změna č. 1 | soubor: 31490.pdf | velikost: 0.73 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 31491.pdf | velikost: 0.28 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 31492.pdf | velikost: 0.51 MB Dokument: výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 31493.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 31494.pdf | velikost: 0.94 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 31495.pdf | velikost: 19.04 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 31496.pdf | velikost: 19.04 MB Dokument: Výkres záborů ZPF | soubor: 31497.pdf | velikost: 0.37 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.12.10.2016

Zprávy o uplatňování ÚP za uplynulé období

Zpráva o uplatňování ÚP za období 10/2012 - 10/2016 byla schválena Zastupitelstvem obce Česká Rybná 9. 12. 2016 pod č. usnesení 434/2016.Dokument: Zpráva | soubor: 32085.pdf | velikost: 1.95 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.19.12.2016
« Zpět