Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Kameničná"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Územní plán Kameničná byl vydán ZO usnesením č. 3 dne 11.12.2017 a nabyl činnosti 1. 1. 2018. Územní plán je uložen na MěÚ v Žamberku, odboru REUP, stavebním úřadu MěÚ Žamberk, Obci Kameničná a Krajském úřadu Pardubice. Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 38374.pdf | velikost: 4.23 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 38375.pdf | velikost: 5.06 MB Dokument: Výkres koncepce technické infrastruktury | soubor: 38376.pdf | velikost: 3.95 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 38377.pdf | velikost: 5.78 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 38378.pdf | velikost: 6.07 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 38379.pdf | velikost: 3.72 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 38380.pdf | velikost: 2.33 MB Dokument: Textová část - Územní plán Kameničná | soubor: 38381.pdf | velikost: 1.41 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.02.07.2018
« Zpět