Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Orličky"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2017 (1) | rok 2015 (2) |  ... vypsat vše

Právní stav po změně č. 2

Územní plán zahrnující právní stav po vydání změny č. 2 nabyl účinnosti 13.4.2015. Je uložen na ObÚ Orličky a úřadu územního plánování MěÚ Žamberk; předán byl SÚ Jablonné n.O. Žamberk a Krajskému úřadu Pardubice. Do dokumentace je možné nahlížet:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=76Dokument: Právní stav po změně č. 2 s vyznačením změn | soubor: 23821.pdf | velikost: 0.24 MB Dokument: Hlvní výkres - zastavěné území | soubor: 23883.pdf | velikost: 3.81 MB Dokument: Hlavní výkres - řešené území | soubor: 23884.pdf | velikost: 3.8 MB Dokument: Veřejně prospěšné stavby | soubor: 23885.pdf | velikost: 1.78 MB Dokument: Schéma hlavního výkresu | soubor: 23886.pdf | velikost: 3.76 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.17.06.2015

Změna č. 1

Změna č. 1 Orličky byla vydána zastupitelstvem obce Orličky č. usnesení 39/2011; nabyla účinnosti 24. 10. 2011.Dokument: Textová část (Opatření obecné povahy) | soubor: 34593.pdf | velikost: 0.34 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 34594.pdf | velikost: 2.77 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 34595.pdf | velikost: 2.93 MB Dokument: Výkres koncepce veřejné infrastruktury | soubor: 34596.pdf | velikost: 2.36 MB Dokument: Výkres záborů ZPF | soubor: 34597.pdf | velikost: 1.09 MB Dokument: koordinační výkres | soubor: 34598.pdf | velikost: 1.74 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.08.2017

Změna č. 2

Územně plánovací dokumentace - textová a grafická část Dokument: Textová část | soubor: 23822.pdf | velikost: 0.39 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23823.pdf | velikost: 0.16 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 23824.pdf | velikost: 1.77 MB Dokument: Veřejně prospěšné stavby a asanace | soubor: 23825.pdf | velikost: 0.56 MB Dokument: Koordinační výkres - legenda | soubor: 23828.pdf | velikost: 0.14 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 23829.pdf | velikost: 0.19 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.17.07.2015
« Zpět