Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Mobilní rozhlas (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Sobkovice"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2020 (1) | rok 2015 (1) | rok 2014 (1) | rok 2012 (1) | rok 2009 (8) |  ... vypsat vše
Koordinační výkresDokument: Koordinační výkres | soubor: 04f8d151700cb0.pdf | velikost: 4.95 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Hlavní výkresDokument: Hlavní výkres | soubor: 04f8d14a7b480b.pdf | velikost: 2.03 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Výkres širších vztahůDokument: Výkres širších vztahů | soubor: 04f2b97c2a67ea.pdf | velikost: 2.21 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatřeníDokument: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | soubor: 04f2b97d65c988.pdf | velikost: 0.98 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Výkres základního členenění územíDokument: Výkres základního členenění území | soubor: 04f8d14c01afaf.pdf | velikost: 1.51 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Výkres záborů zemědělského půdního fonduDokument: Výkres záborů zemědělského půdního fondu | soubor: 04f8d14d6f0d0f.pdf | velikost: 1.72 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Výkres technické infrastrukturyDokument: Výkres technické infrastruktury | soubor: 04f2b983ac491b.pdf | velikost: 2.54 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Opatření obecné povahyDokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04f2b98502a80b.doc | velikost: 2.5 MB Dokument: Opatření obecné povahy | soubor: 04f2b985c8b56f.pdf | velikost: 1.32 MB Tancibudková Jana, Ing., DiS.21.04.2020
Schvalovací doložka - Územní plán nabyl účinnosti 31.8.2009. Je uložen na ObÚ Sobkovice a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk a předán odboru výstavby a ŽP Jablonné n. O. a Krajskému úřadu Pardubice. Nahlížení do dokumentace:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=79Dokument: Schvalovací doložka | soubor: 04f2b986f3143c.pdf | velikost: 0.41 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Územní studie V Hromadí

ÚS je uložena u pořizovatele tj. úřadu územního plánování MěÚ v Žamberku a byla poskytnuta obci Sobkovice a SÚ Jablonné n. O. Do ÚS je možné nahlížet na www.zamberk.cz,odkazu http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=79Dokument: Textová část | soubor: 23397.pdf | velikost: 0.27 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 23398.pdf | velikost: 0.84 MB Dokument: Výkres techické infrastruktury | soubor: 23399.pdf | velikost: 0.51 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 23400.pdf | velikost: 0.43 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Zpráva o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování Územního plánu SobkoviceDokument: Zpráva o uplatňování územního plánu obce | soubor: 053aa7c34d3e2f.pdf | velikost: 3.09 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.21.04.2020

Zprávy o uplatňování územního plánu 2

Zpráva o uplatňování územního plánu Sobkovice za období 9/2013-9/2018Dokument: Textová část - Zpráva o uplatňování ÚP | soubor: 45398.pdf | velikost: 0.31 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.28.08.2020
« Zpět