Žamberk na Facebooku (odkaz se otevře v novém okně)  Žamberk na YouTube (odkaz se otevře v novém okně)

Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska (odkaz se otevře v novém okně)

Územní plány obcí ORP Žamberk

"Těchonín"

Patří do kategorie:  "Územní plány obcí"
Zobrazit období:  rok 2019 (1) | rok 2018 (1) | rok 2015 (1) |  ... vypsat vše

Územní plán

Územní plán nabyl účinnosti 30.12.2014. Je uložen na ObÚ Těchonín a na úřadu územního plánování MěÚ Žamberk a předán SÚ Jablonné n. O. a Krajskému úřadu Pardubice. Do dokumentace je možné nahlížet na www.zamberk.cz/územní plány; přímý odkaz:http://www.zamberk.cz/index.php?ids=13&idkz=82Dokument: Opatření obecné povahy č. 2/2014 | soubor: 22648.pdf | velikost: 0.7 MB Dokument: Výkres základního členění území | soubor: 22688.pdf | velikost: 11.3 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 22689.pdf | velikost: 10.92 MB Dokument: Výkres veřejně prospěšných staveb | soubor: 22708.pdf | velikost: 11.4 MB Dokument: Koordinační výkres | soubor: 22709.pdf | velikost: 15.16 MB Dokument: Výkres předpokládaných záborů ZPF | soubor: 22710.pdf | velikost: 12.08 MB Dokument: Výkres širších vztahů | soubor: 22711.pdf | velikost: 4.55 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.01.11.2019

Územní studie

Územní studie U Kasáren byla pořizovatelem prověřena a schválena k možnosti jejího využití jako podkladu pro rozhodování o změnách v území dne 7. 11. 2018.Dokument: Textová část | soubor: 39896.pdf | velikost: 0.68 MB Dokument: Situace širších vztahů | soubor: 39897.pdf | velikost: 13.21 MB Dokument: Hlavní výkres | soubor: 39899.pdf | velikost: 0.74 MB Dokument: Situace technické infrastruktury | soubor: 39900.pdf | velikost: 0.58 MB Dokument: Výkres etapizace využití území | soubor: 39901.pdf | velikost: 0.47 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.01.11.2019

Zprávy o uplatňování ÚP

Zpráva o uplatňování územního plánu Těchonín za období 12/2014 - 12/2018 byla schválena Zastupitelstvem obce Těchonín dne 16. 10. 2019 pod usnesením ZO č. 132Dokument: Textová část Zprávy | soubor: 42976.pdf | velikost: 1.53 MB Holubová Melanie, Bc., DiS.01.11.2019
« Zpět